A) KIRSAL YERLEŞMELER: İnsanların genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraştığı, kişi sayısının az, meslek çeşitliliğinin sınırlı olduğu yerleşmelere kırsal yerleşme adı verilir.

Köy Altı Yerleşmeler: İdari yapılanmaya göre, en küçük idari merkez köydür. Ülkemizde yaklaşık 40.000 köy vardır. Ancak coğrafi açıdan köyden daha küçük yerleşmeler bulunmaktadır. Çeşitli doğal ve beşeri etkenler sonucunda az sayıda meskenin bir araya gelmesiyle oluşan, köyden küçük yerleşmelere köy altı yerleşme adı verilir. Genellikle ülkemizde engebenin ve yağışın fazla, tarım alanlarının sınırlı olduğu yerlerde köy altı yerleşmeleri görülür.

Bilgi Notu: Yayla yerleşmeleri oldukça yaygın bir köy altı yerleşme türüdür.

Köy Yerleşmeleri: Köy kanununa göre nüfus 2000’den az olan, insanların genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraştığı yerleşmelere köy adı verilir.

B) KENTSEL YERLEŞMELER: Geçmişten günümüze ekonomik faaliyetlerin ve meslek gruplarının çeşitlilik gösterdiği, çok sayıda insanın bir arada yaşadığı merkezlere kent adı verilir. Köyler tek fonksiyonun ön planda olduğu birimlerken, kasabalar fonksiyonların çeşitlendiği, kentler ise çok fonksiyonlu yerleşim birimleridir.

Bilgi Notu: Kentler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı, ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu merkezlerdir.

Kentlerin en önemli özelikleri nüfuslarının kalabalık yerleşim alanlarının geniş olmasıdır. Bunun dışında kentlerde farklı iş kollarının da ortaya çıktığı görülür, özelikle ticaret ve sanayinin belirli merkezlerde toplanması kent olgusunun ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Kentler farklı özelliklerine göre sınıflandırılırlar. En temelde nüfus oranı kentlerin sınıflandırılmasında büyük önem taşır. Nüfusu 10.000-25.000 arasındaki kentler küçük kent olarak nitelendirilirken, 500.000’den büyük kentler metropolitan kent olarak nitelendirilmektedir.

A.Tarım Kentleri: Tarihsel süreçte ortaya çıkan ilk kent türüdür. Genellikle ekonomik etkinlikler tarımsal ürünlerin alım, satım ve işletimi üzerine kurulmuştur.

B.Ticaret Kentleri: Ticari etkinliklerin yoğunlaştığı, çoğunlukla çevresindeki alanlardan gelenlerin bir pazar yeri olarak değerlendirdiği kentlerdir. örneğin İtalya’da Milano, İngiltere’de Londra, Fransa’da Paris bu tip kentlere örnek olarak verilebilir.

C.Maden Kentleri: Bir yeraltı kaynağının bulunması ve bu yeraltı kaynağının işletilmesi sürecinde gelişen, ticaret ve sanayinin yoğunlaştığı merkezlerdir. Dünya’da Kerkük-Musul (Irak), Johannesburg (Güney Afrika Cum.), Donetsk (Ukrayna) örnek olarak gösterilebilir.

D.Sanayi Kentleri: Çok sayıda sanayi türünün bir arada geliştiği, diğer ekonomik faaliyetlerin sanayiye bağlı olduğu merkezlerdir. Bu kentler sanayi devriminden sonra ortaya çıkmıştır, ilk büyük sanayi kenti Londra‘dır. Ayrıca New York, Paris, Essen, Tokyo, St. Petersburg bu tip kentlere örnek olarak verilebilir.

E.Liman Kentleri: Deniz taşımacılığının başladığı dönemlerde genellikle doğal limanlar birer gelişim merkezi olmuştur. Bu dönemde Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde ilk liman kentleri ortaya çıkmıştır. Ancak sanayi devrimi ile birlikte deniz taşımacılığının binlerce tonluk yüklerle gerçekleştirilmeye başlanması yeni yapay limanların oluşması ve buralarda yeni kentlerin doğmasını sağlamıştır. İzmir, Marsilya, Venedik ve Avrupa’nın en büyük limanı olan Rotterdam bu tip kentlere örnektir.

F.İdari Kentler: Her ülkenin bir başkenti vardır. Başkentler ülkedeki yönetim ve belediyecilik hizmetlerinin merkezi olduğundan gelişme göstermiştir. Atina, Ankara, Bonn gibi kentler başkent vasfı kazandıktan sonra büyük gelişme göstermiştir.

G.Turizm Kentleri: Turizm kentleri doğal ve tarihsel önemlerinden dolayı her yıl milyonlarca insanı ağırlayan merkezlerdir. Buralarda turizmin yanı sıra ticaret, ulaşım, gıda ve imalat sektörleri de gelişmiştir. Venedik, Monako, Dubai bu tip kentlere örnektir.

Bilgi Notu: Brezilya’nın Rio De Jeneiro kenti büyük bir turizm kentidir. Her yıl milyonlarca insan burada yapılan karnavalı izlemek için kente akın etmektedir.

H.Teknokentler: Teknolojik gelişmeleri idare etmek ve arge çalışmalarını tek merkezden organize etmek amacıyla kurulmuş olan kentlerdir. ABD’de ilk kez silikon vadisi kurulmuş, bunun üzerine Rusya, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde de benzerleri ortaya çıkmıştır. Almanya’da eski bir sanayi kenti olan Dresden günümüzde bir mikro elektronik merkezidir.