Güzelliklerin sadece bilinmesi yeterli değildir. Güzellikleri bilmek kadar yaşamak da önemlidir. İnsan hayatının her aşamasında, konuşmalarında, davranışlarında, yaptığı iş ve çalışmalarında güzel olanı yapmaya ve yaşamaya özen göstermelidir.

SÖZDE GÜZELLİK: Dinimizde güzel söz söylemeye büyük bir önem verilmiştir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, güzel söz söylemeyi tavsiye eden ayetler bulunur. Örneğin bu konuyla ilgili bir ayette, “Kullanma söyle, sözün en güzelini söylesinler…” buyrulur. Başka bir ayette ise Yüce Allah, Peygamberimize hitaben şu tavsiyede bulunur: “(Resulüm!) Sen, Rabb’inin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et…” Rabb’imiz, “Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir…” ayetiyle de bizleri güzel söylemeye yönlendirmektedir. Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi güzel sözlerle iletişim kurmak İslam’ın temel amaçlarından biridir. Hz. Muhammed, insanları gereksiz tartışmadan, yalan ve kinci konuşmalardan sakındırmıştır. Konuşmak gerektiği durumlarda, bunun mutlaka iyilik ve güzellik içermesi gerektiğini tavsiye etmiştir.

Günlük yaşantımızda lüzumsuz konuşmamak, argo kelimeler ve yanlış sözler sarf etmemek gerekir. Tartışmalarda sesi yükseltmek, aşırı ısrarlı davranmak, kinci ve alaycı sözler vb. konuşma adabına uymaz. Bulunduğumuz ortamı çok iyi değerlendirmeli, konuştuğumuz insanları hesaba katarak kelimelerimizi özenle seçmeliyiz.

DAVRANIŞTA GÜZELLİK: İslamiyet, insanın amaçsız yaratılmadığını belirtir. Buna paralel olarak da insanlardan davranışlarının bilinçli ve başkalarıyla iyi ilişkiler kuracak biçimde olmasını istemektedir. İnsanın hem kendisine hem de diğer insanlara karşı güzel davranışlar sergilemesi gerekir.

İslam’a göre bütün insanlar köken olarak ortak bir atadan ve eşi benzeri olmayan tek bir Allah tarafından yaratılmıştır. Dolayısıyla her insan Yüce Allah’ın yarattığı bir varlık olarak eşit ve aynı derecede saygıya layıktır. O, en yakından başlayarak ana ve babaya “Öf!” bile dememeyi, yakınlara her türlü yardımı yapmayı emreder.

İŞ VE ÜRÜNDE GÜZELLİK: İslam dini, çalışmaya ve üretmeye büyük bir önem vermiş ve bunu ibadet kabul etmiştir. Dinimize göre iş ve üründe esas olan, helal yollardan üretip helal yollardan kazanmaktır. Kur’an’da, çalışmanın hem dünyaya hem de ahirete yönelik pek çok yararı anlatılırken şöyle buyrulur: “Bilsin ki insan İçin kendi çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir.” Bu hususa işaret eden başka bir ayette de “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.” buyrulmaktadır.

Güzel ahlaka sahip olan bir kimse hiçbir işinde dürüstlük ve doğruluktan ayrılmaz. İnsanların en güzel eserlere layık olduğunu bilerek çalışır. Peygamberimiz, “…Siz işinizi düzgün ve güzel yapınız. Çünkü Allah güzeldir, güzelliği sever.” buyurarak işi düzgün ve güzel yapmanın önemine işaret etmiştir.