Yapısalcılar zihni, yapı bakımından; algı, düşünce, duygu, irade gibi öğelere ayırarak incelemeye çalışmışlardır. Bu görüşü savunanlara göre zihin farklı öğelerden oluşmuştur. Psikolojinin amacı da zihnin yapısal öğelerini ve bu öğeler arasındaki ilişkileri saptamaktır. Bu yaklaşımın genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir.

  • İçebakış yöntemini kullanmışlardır.
  • İçebakış bireyin kendi hakkındaki bilgileri araştırıcıya aktarmasına dayanır.
  • Zihnin yapısını ve öğelerini araştırmışlardır.
  • İnsanların kendileri hakkında tarafsız olamayıp araştırıcıya yanlış bilgi vermeleri bu yaklaşımın güvenirliğini zayıflatmıştır.
  • Temsilcisi Wundt‘tur.