a) Klinik Psikoloji: Davranış bozukluklarının teşhisi ve tedavisi ile uğraşan psikoloji dalıdır. Bireylere, düşünme, duygu ve davranış düzeyinde yardım edip, onların çevreleriyle daha uyumlu bir ilişki içinde olmalarını sağlamaya çalışır. Klinik psikolojisinin ele aldığı davranışlar anormal olarak nitelenebilir. Bu nedenle bireyin tedavisi için çeşitli yöntemler uygulanır, hazırlanmış testlerden yararlanılır ve gerektiğinde ilaç tedavisi yapılır.

Kliniklerde psikologlar ve psikiyatristler görev yapar. Psikolog, psikoloji mezunu olan, klinik psikoloji alanında uzmanlaşma çalışması yapan kişidir. Psikiyatrist ise, tıp eğitiminden sonra psikiyatri ihtisası yapmış tıp doktorudur. İlaçla tedavi tıp doktorunca ancak uygulanabilir.

b) Eğitim ve Okul Psikolojisi: Hangi konu, kime nasıl öğretilmelidir? Sorusu ile okul ve eğitim psikolojisi ilgilenir. Eğitimde verimin yükseltilmesi için öğretmenin nasıl yetiştirilmesi gerekir? Öğretim programı içerik ve biçim olarak nasıl düzenlenmeli? Sınıf ortamını etkileyen değişkenler nasıl değerlendirilmeli? gibi sorular eğitim ve okul psikolojisinin alanına girer. Eğitim ve okul psikolojisi ayrıca psikoloji biliminin bulduğu sonuçlar ışığında okul ortamını ve eğitim verimliliğini en üst noktaya ulaştırmayı amaçlar.

Bu alanda çalışan psikologlar, deneysel alanlarda oluşturulan testler ve görüşme teknikleriyle öğrencilerin sorunlarını çözmeye ve ilgilerine, yeteneklerine uygun mesleklere yöneltilmelerine yardımcı olmaya çalışırlar.

c) Endüstri ve Ticaret Psikolojisi: Bu alanla ilgilenen psikologlar, çeşitli meslekler için insan yetiştirme, personel denetleme ve personelin verimliliğini artırma, kişiler ve kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi, çalışanlara çeşitli alanlarda danışmanlık hizmetleri sunma gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Endüstri psikolojisi belirli bir işe en uygun kişiyi ya da belirli bir kişiye en uygun işi seçmeyle ilgilenir.

Endüstriyel psikolog hem araştırmayla hem de sonuçlar E ile ilgilenir, örneğin bir sanayi kuruluşunda bir makine geliştirilirken seçenekler arasından hangi makinenin E en düşük hata riskiyle çalışabileceğini araştırmak endüstri psikologunun görevidir. Endüstri psikolojisi, bir Y kuruluşta çalışan bireylerin işten aldıkları doyumu A yükseltme, üretimde verimlilik düzeyini yüksek tutma amacıyla çevresel, psikolojik ve sosyal düzenlemeler getirme amacı da taşır.

d) Adalet Psikolojisi: Adalet psikolojisi hem yasaların oluşturulması hem de bu yasaların uygulanması ile ilgilenir, infaz sistemlerinin verimliliği, hapishane veya ıslahhanelerdeki şartların bireylere nasıl etki etiği gibi sorunlar adalet psikolojisinin alanına girer. Adalet psikolojisi ayrıca suç işleyen gençlerin ve çocukların topluma nasıl kazandırabilecekleri gibi sorulara da cevap bulmayı amaçlar.