Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası gibi dünyanın değişik bölgelerindeki birçok yerde de tarihin en eski zamanlarından günümüze kadar değişik kültürlerin ve uygarlıkların izleri bulunmaktadır. Uygarlıkların ortaya çıktığı ve insanların yerleşim alanı olarak kendilerine seçtikleri bölgelere dikkat edildiğinde yaşamlarını kolayca sürdürebileceği;

  • Tarım yapmaya elverişli,
  • Su kaynakları bakımından zengin,
  • İklimleri ılıman bölgeleri tercih ettikleri görülür.

Uygarlıkların ortaya çıkışındaki önemli etkenlerden bir diğeri, insanların yaşamını sürdürmesindeki ihtiyaçlarıdır. Uygarlık tarihindeki önemli devrimlere baktığımızda bunu görebiliriz;

  • Ateşin kontrol altına alınması
  • Tarımsal faaliyetlerin balaması
  • Tekerleğin kullanılmaya başlaması

Madenlerin (özellikle demir) işlenmesi… gibi buluşlar, insanların hayat standartlarını ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğini göstermektedir. Kurulan uygarlıkların incelenmesinde tarih bilimine en fazla yardımcı olan bilim dallarından biri coğrafya bilimidir. Coğrafya bilimi bölgelerin konumlarının tanımlanmasında ve harita bilgisi sayesinde ilgili konunun öğrenilmesinde kolaylıklar sağlanmaktadır.

Uygarlık (Medeniyet) ile tür arasında şöyle bir fark vardır.  Kültür: Bir millet ya da topluluğa özgü maddi ve manevi değerlerin bütününe denir. Uygarlık (Medeniyet): Farklı kültürlerin etkileşimi ile ortaya çıkan uluslararası değer yargısına denir.