Türklerin ilk ana yurdu denilince, doğuda Baykal Gölü ve Kingan dağları, batıda Hazar Denizi ve Ural dağları, kuzeyde Sibirya, güney yönünde ise Himalaya dağlarının çevrelediği Orta Asya akla gelmektedir. Orta Asya’nın coğrafi şartları ve iklim koşulları Türklerin yaşantılarını ve yaşamsal faaliyetlerini doğrudan etkilemiştir. Bu koşullar Türklerin konar-göçer yaşam biçimini benimsemelerinde, daha çok hayvancılıkla uğraşmalarında, savaşçı ve teşkilatçı bir karakter kazanmalarında etkili olmuştur. Türklerin ana yurtta kurdukları ilk kültürler M.Ö. 4500’lere kadar dayanmaktadır. Bunlar:

  • Anav,
  • Afanasyevo,
  • Andronova,
  • Karasuk,
  • Tagar kültürleridir.

Bu kültür çevrelerinde yapılan kazılarda, Türklerin atı evcilleştirdikleri, eşya yapımında taş, toprak ve madenleri kullandıkları, dokumacılık yaptıkları, tekerlekli arabalar kullandıkları ortaya çıkarılmıştır.