Kösedağ Savaşı‘nda, savaş meydanından kaçarak Antalya’ya giden Gıyaseddin Keyküsrev, ülkesini Moğollara bırakmıştır. Ölümünden sonra da Selçuklularda sık sık taht kavgaları yaşanmıştır. Bu dönemde, hükümdarlar devlet adamlarının etkisinde kalmıştır.

Türkiye Selçuklularına son istikrarlı dönemi yaşatan Muinuddin Pervane isimli vezir olmuştur. Moğollara karşı Memluk Sultanı Baybars da yardım istemiş, Anadolu’ya gelen Sultan Baybars Elbistan’da Mogolları ordusunu bozguna uğratmıştır. Ancak Moğolların intikam almasından korkan Muinuddin Pervane ve Selçuklu devlet adamlarının cesaretsiz tavırları ile kışın bastırması üzerine Sultan Baybars Anadolu ‘dan ayrılmıştır. Moğollar, Muinuddin Pervane’yi idam ederek Ânadolu’da tekrar üstünlüğü ele geçirdi, Türkiye Selçukluları 1308 yılında yıkılmıştır.