Osmanlı Devletinde Tımar Sisteminin Bozulmasının Sonuçları:

Siyasi Sonuçlar

 • Eyaletlerde asker boşluğu ve asayiş problemleri ortaya çıkmış devletin otoritesi zayıflamıştır.
 • Ülke içindeki isyanlar artmış ülkede güvenliği sağlamak zorlaşmıştır.

Askeri Sonuçlar

 • Tımarlı sipahiler azalınca Yeniçerilerin sayısı ve gücü artmıştır.
 • Devlet savaş zamanlarında ücretli askerler almak zorunda kalmıştır.

Ekonomik Sonuçlar

 • Tımar sisteminin bozulması ile üretim azalmış devletin vergi gelirleri düşmüştür.
 • Paralı asker atımından dolayı hazine olumsuz etkilenmiştir.
 • Devlet halka ağır vergiler koymak zorunda kalmıştır.

Sosyal Sonuçlar

 • Tımarlarını kaybeden insanlar isyanlara katılmıştır.
 • Köylerden şehirlere göç artmıştır.
 • Devlet göç ve işsizlik gibi birçok sosyal problemle karşı karşıya kalmıştır.
 • Şehirlerde güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır.