Osmanlı Devletinde Tımar Sisteminin Bozulmasının Sebepleri:

XVI. yüzyıl sonlarından başlayarak ortaya çıkan bozulmalar tımar sisteminde de kendini göstermiştir. Tımar sisteminin bozulmasında;

  • Dirliklerin hak etmeyen kişilere verilmesi
  • Tımar sisteminde ortaya çıkan adaletsizliklerden ötürü birçok tımar sahibinin dirliğini kaybetmesi.
  • Celali isyanları nedeniyle üretimin durması
  • Fetihlerin yavaşlamasıyla toprakların genişletilememesi
  • Devletin nakit para ihtiyacından dolayı toprakların iltizama verilmesi
  • Ordunun Avrupa’nın gerisinde kalması
  • Vergi alınması gereken kişilerden alınamayan vergilerin halka yüklenmesi
  • Vergileri karşılamayan köylülerin topraklarını terk etmesi