Teknik, tabiattaki nesneleri bir maksada yönelik olarak araç haline dönüştürmektedir. Teknik bilgide amaç, pratik yapmaktır; diğer bir deyişle burada tabiatta var olan bir hammadde işlenir ve insanın hizmetine sunulur. Bu bilgi türünde gaye bilme ve anlama değil üretimdir. Örneğin tarım araçları tarımda işlerin kolaylıkla yapılmasını ve verimi artırma gibi amaçlarla en ilkelinden en gelişmişine kadar çeşitli araçlardan yararlanılmaktadır.

Tekniğin temelinde bilimsel bilgi olursa, teknik bilgi yeni ve daha geniş bir anlam kazanır. Zaten tekniğin gelişimi ile bilimin gelişimi arasında sıkı bir bağ vardır. Çağımızda bilimle teknoloji karşılıklı etkileşim içindedir. Buna göre bilim tabiatı anlamak ve açıklamak amacını üstlenir, teknoloji ise tabiatı insan varlığının gayeleri için kontrol altına almayı hedefler.

Sonuç olarak teknik bilgi, nesnelerin şeklini değiştirerek, onların insana yararlı kılınmasının bilgisidir. Teknik, üç aşamalı bir gelişme göstermiştir. Bunlardan ilki “alet tekniği” dir. İkinci aşama “makine tekniği”, üçüncü aşama “otomasyon tekniği”dir.