İlk Tekerlek Ne Zaman İcat Edildi:

M.Ö. 3700’lerde en eski ulaşım buluşu olan tekerleği icat eden Sümerlerdir. Sümerlilerin evlerini yapacakları taşları veya avladıkları hayvanları nasıl daha kolay taşıyabiliriz düşüncesi tekerleğin icadını sağlamıştır. Tekerleğin macerası yük taşımak amacıyla sıralanmış ağaç kütükleri ile başlamıştır. Kütüklerin çok ağır olması insanları yeni arayışlara itmiştir. Sonrasında kütüklerin orta kısımları inceltilerek kullanışlı bir tekerlek şekline ulaşılmıştır. Önceleri vahşi bir hayvan olan atı da evcilleştirerek at arabaları ile zorlandıkları şeyleri kolayca taşımışlardır.

Sümerler tekerleği yük taşımak amacıyla icat etmişseler de özellikle Hititlerin at arabalarını düşmanlarına üstünlük sağlamak amacıyla savaşlarda kullandığını bilmekteyiz. Tekerleğin tarihteki ilk örneği ve ilham kaynağı: testi, tabak vb. ürünler yapan çömlekçilerin kullandığı tekerleklerdir. Tekerleğin kullanım alanları sadece ilk araçlarla sınırlı kalmamıştır. Tekerleğin icadı ile insanlar uzak mesafelere yolculuklar etmeye başlamışlardır. Bu sayede göçler kolaylaşmış uluslararası ticaret ve insanlar arası etkileşim artmıştır. Ayrıca tekerlek günümüzde kullandığımız birçok buluşun da temelini oluşturmuştur.