– Tarihi olaylar değerlendirilirken göz önüne alınması gereken hususların başında tarafsızlık (objektif) gelmektedir. Atatürk, “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır” Sözünde bu hususun önemini ortaya koymaktadır. Olayları tarafsız yazma ile ilgili, Hitit krallarının yazdırdığı Anal adı verilen yıllıklarda; kazandıkları başarılar kadar başarısızlıklarını da yazdırmalarını örnek olarak verebiliriz.

– Tarihi olayları değerlendirirken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus; olayın geçtiği dönemin göz önüne alınmasıdır. Örneğin; Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye hicret ederken bu yolculuğu deve ile gerçekleştirmiştir. Biz bugün Hz. Muhammed o yolculuğu “Deve ile değil de araba ile gerçekleştiremez miydi?” dersek, değerlendirmede yanlışa düşeriz. Çünkü olaylara günümüz değer yargılarıyla bakamayız.

– Tarihi olayların yaşandığı coğrafya ve coğrafi şartlar da değerlendirmede önem arz etmektedir. Coğrafi şartlar toplumlara veya devletlere avantajlar sağlayabilir. Örneğin; Tarih boyunca Anadolu’da kurulan devletler ve medeniyetler kısa sürede ekonomik ve siyasi]olarak gelişmişlerdir. Bunda Anadolu’nun üç kıtaya (Asya, Avrupa, Afrika) yakın, olması, hem deniz hem kara ticaret yollarının kesiştiği noktada, olması etkili olmuştur.

– Tarihi olayların kahramanları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunurken dikkatli davranmak, tarihi değerlendirmelerimize bir değer kazandıracaktır.  Her tarihi olay, meydana geldiği dönemin sosyal, siyasal ve ekonomik ortamına bağlı olarak gelişir. Günümüz değer yargıları ile olaylara bakmak, sahip olduğumuz dünya görüşü ile olayları analiz etmek doğru bir yöntem olmayacaktır.