Halil İnalcık’ın hayat hikâyesi kısaca şöyledir: Halil İnalcık’ın soyu baba tarafından Kırım Türklerine dayanır. Babası Osman Nuri, 1905’te İstanbul’a yerleşmiştir. Halil İnalcık, 26 Mayıs 1916’da İstanbul’da doğmuştur. İlkokulu Ankara’da, liseyi Sivas’ta okumuştur. 1935’te Balıkesir Öğretmen Okulundan mezun olduktan sonra Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine girmiştir. Burada Şemsettin Günaltay, M. Fuat Köprülü ve Yusuf Hikmet Bayur gibi isimlerden ders almıştır. 1940’da Yakın Çağ Bölümünde asistanlığa başlayan Halil İnalcık, 1942’de hazırladığı “Tanzimat ve Bulgar Meselesi” adlı doktora tezi büyük ilgi uyandırmıştır.1972 yılına kadar Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde dersler vermiştir. 1972-1986 yılları arasında Chicago Üniversitesinde görev yapmıştır. 1986 yılında Amerikan Akademisi’ne, 1993’te British Akademisi’ne üye seçilerek uluslar arası alanda seçkin bir yer alması, onun tarihçiliğinin uluslar arası alanda seçkin bir yer alması onun tarihçiliğinin uluslar arası seviyede olduğunu göstermektedir.