Tarih, insanların geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan münasebetlerini, savaşlarını ve barışlarını yer ve zaman belirterek, neden-sonuç çemberi içinde belgelere dayalı olarak objektif bir şekilde inceleyen sosyal bir bilimdir.

İnsan topluluklarının, zaman içerisinde gerçekleştirdikleri, siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel, dinsel ve sanatsal eylemlerle bu eylemlerin sonuçları tarih biliminin konusunu meydana getirir.Tarih, olaylar ve olgular  zincirinden oluşmuştur. Tarihi süreç içerisinde insan topluluklarını ilgilendirecek şekilde ortaya çıkan kısa süreli gelişmelere olay, bu olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli gelişmelere ise olgu denir.