18.Yüzyıl Islahatlarının Başarısız Olmasının Nedenleri:

  • Islahatların sadece padişah ve bazı devlet adamları gibi kısıtlı bir çevre tarafından yürütülmesi.
  • Islahatların neden gerekli olduğunun halka yeterli derecede anlatılamaması.
  • Osmanlı’da yöneticilerin ıslahatlarla ilgilenmek yerine lakayt davranarak eğlenceye düşmesi.
  • Girilen savaşlarda zafer kazanılamadığı gibi başarısızlıklar yaşanması.
  • Islahat hareketlerinden memnun olmayan bazı çevrelerin ve özellikle Osmanlı’nın tekrar güçlenmesini istemeyen dış devletlerin halkı kışkırtması.
  • Çıkarılan Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa isyanları ile ıslahat hareketlerinin engellenmesi.