Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri:

Cumhuriyetçilik; cumhuriyeti benimsemek ve onu savunmaktır. Cumhuriyet; bir devlet yönetim biçimidir. Cumhuriyetçilik ilkesi buna dayanır. Cumhuriyetçilik, milli egemenliğin ve özgürlüğün temelini oluşturur. Cumhuriyet yönetimi, halkın kendi kendisini yönetmesi, devlet başkanını ve diğer yöneticilerini, millî irade ile bizzat seçmesi gerçeği üzerine kurulmuştur.

Diğer bir ifade tarzı ile milli iradenin, milli egemenliğe sahip olması demektir. Milli egemenlik kavramı, mutlakiyet rejimlerinde görülmez. Meşrutiyet rejimlerinde de özgürlükler oldukça kısıtlanabilir. Demokrasinin en iyi uygulandığı rejim cumhuriyet rejimidir.

Orta Asya Türklerinde, devlet idaresinde bazı kararlara varmak için, kurultaylar toplanırdı. Bu kurultaylar bir nevi danışma meclisi durumunda idi. Bu kurultay kararlarına Kağan’ın uyması gerekirdi. Bu sistem, bir nevi cumhuriyet yönetim biçimidir. Kurtuluş Savaş’ından sonra Türk milletinin tekrar mutlakıyet rejimine dönmesi beklenemezdi. Bu nedenle, insan onuruna en çok yaraşır bir yönetim biçimi seçilmeliydi. İşte bu rejim uygar toplumların uyguladığı cumhuriyet rejimidir.

Çünkü bu rejim, ülke yönetiminde halkı doğrudan doğruya söz sahibi yapıyordu. Atatürk, 1924 tarihinde yaptığı konuşmada, “Türk milletinin tabiat ve şiarına en mutabık (uygun) olan idare cumhuriyet idaresidir.” demiştir. 14 Ekim 1925’de verdiği bir demecinde de: “Cumhuriyet idaresi faziletli, namuskâr insanlar yetiştirir. Sultanlık, korkuya, tehdide müstenit olduğu (dayandığı) için korkak, zelil, sefil, rezil insanlar yetiştirir.” demiştir. Halk kendi yöneticilerini bizzat kendisi seçer.

Cumhuriyet yönetimi, milletle devlet arasında bir kaynaşmayı sağlar. Cumhuriyet rejimimiz herhangi bir biçimde değişmemek üzere, 1923 yılından itibaren bütün anayasalarımıza girmiştir. 6 Kasım 1982’de kabul edilen yeni anayasamızda da; Madde 1: “Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir.” denilmektedir. Atatürk genç cumhuriyetimizi Türk gençliğine emanet etmiştir. “Cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yükseltip sürdüreceksiniz.” demesi bu düşüncesini açıkça belirtir. Türkiye Cumhuriyeti‘nde, imtiyazlı bir sınıf yoktur. Cumhuriyet ile halkın yönetime katılımı sağlanmıştır.