Tanzimat Fermanının Yayınlanmasında İç Sebepler:

  • Osmanlı Devleti‘nin egemenliğindeki tüm toplulukları din, dil, ırk farkı gözetmeksizin kaynaştırmak ve yeni bir Osmanlı toplumu meydana getirmek,
  • Avrupa‘daki gelişmeler doğrultusunda devletin modernleşmesini ve demokratikleşmesini sağlamak.

Tanzimat Fermanının Yayınlanmasında Dış Sebepler:

  • Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek,
  • Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı devletlerin desteğini kazanmak.