Etiket: yapılan

Anadolu’daki İlk Yerleşim Yerleri

Anadolu’da insana ait ilk eserlere eski taş devrinde rastlanmaktadır. Bu da gösteriyor ki Anadolu insanlık tarihinin en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Bu nedenle tarihçiler Anadolu’dan “Medeniyetler beşiği” olarak bahsederler.

  • Eski Taş Devri’nde: Anadolu’da en önemli merkezler Antalya çevresindeki Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaralarıdır.
  • Orta Taş Devri’nde: Türkiye’deki en önemli yerleşim merkezleri; Antalya, Beldibi, Ankara çevresinde Maçunçay, Samsun yakınlarındaki Tekkeköy, Göller yöresindeki Baradiz’dir. Bu dönemin en önemli eseri mikrolit denilen çakmaktaşından yapılan geometrik biçimli minik aletlerdir.
  • Cilalı (Yeni) Taş Devri’nde: Türkiye’de en önemli yerleşim merkezleri; Diyarbakır’da Çayönü, Gaziantep’te Sakçagözü, Konya’da Çatalhöyük’tür. Çayönü, Anadolu’da ve Güneydoğu Avrupa’da üretim ve yerleşik hayata geçilen ilk merkezdir. (Tarımsal üretim) Ayrıca Çatalhöyük dünya tarihinin bilinen en eski yerleşim yeridir.
  • Bakır (Kalkolitik / Taş-Bakır) Devri: Bu dönemde Türkiye’de en önemli yerleşim merkezleri; Çanakkale Truva, Denizli’de Beycesultan, Burdur’da Hacılar, Yozgat’ta Alişar, Çorum’da Alacahöyük, Van da Tilkitepe‘dir. Truva da yapılan kazılarda Megoran denilen, ortasında ocak bulunan dikdörtgen ev modelleri ortaya çıkarılmıştır. Bu evler Ege’nin ilk ev modelidir.
  • Tunç Devri: Bu devirde Asurlular yazıyı Anadolu’ya taşıdılar. Böylece Anadolu’da tarihi çağlar başladı. (MÖ. 2000- 1880). İlk yazılı belgeler Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de bulunmuştur. Kültepe’de yapılan kazılarda Karum denilen Asur pazaryerlerine rastlanmıştır. M.Ö. 3000’lerde Anadolu’ya Hatti kültürü gelmiştir.
  • Anadolu’da demir, MÖ.XIII.Yüzyıldas ilk kez Hitit saraylarında işlenmiştir. Çatalhöyükte ön Asyanın ilk Fresk örneklerine rastlanır. (Fresk duvar yüzeylerindeki sıva henüz kurumadan özel boyalarla yapılan resim). Çatalhöyük mimarisinin özelliği, bitişik düzende yapılan evlerin girişlerinin çatıdan olmasıdır.

{ Add a Comment }

Tarihin Sınıflandırılması – Tasnifi Kaça Ayrılır

İnsanlığın ortak mirası olan tarih, başlangıcından bugüne bir bütündür. Ancak bu kadar geniş bir süreci bir bütünlük içerisinde araştırmak ve öğretmek mümkün değildir. Bu nedenle tarihi olaylar zamana, mekâna (yer) ve konuya göre sınıflandırılmıştır.

– Zamana Göre Sınıflandırma :Olayların gerçekleştiği zamana göre yapılan kronolojik sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada tarih, kronolojik dilimlere, çağlara, yüzyıllara ya da iktidar dönemlerine bölünmüştür.
– Mekâna Göre Sınıflandırma :Olayların geçtiği yerlere göre yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada temel unsur coğrafi konumdur. Bu tasnif kıtalara, ülkelere, bölgelere ve şehirlere göre yapılır.
– Konuya Göre Sınıflandırma :İnsan topluluklarının siyasi, dini, kültürel ve sosyo – ekonomik alanlarda gösterdikleri faaliyetlere bakılarak yapılan sınıflandırmadır.

{ Add a Comment }