William James ve Pragmatizm:

William James (1842-1910), aynı zamanda bir fizyolog ve psikologtur. Harvard Üniversitesinde biyoloji, fizyoloji, psikoloji ve felsefe dersleri vermiştir. Onun savunduğu görüşe göre pragmatizm bir yöntemdir.

Bir önermenin doğru olduğunun biricik göstergesinin onun pragmatik olarak işe yaraması olduğu görüşünü benimser. Ona göre kuramlar, karşılaştığımız problemleri çözmek için teklif ettiğimiz araçlardır. Onların doğru olup olmadıklarını ancak pratikte işe yarayıp yaramadıklarını görerek anlayabiliriz. Bilimde, felsefede ve teolojide hiçbir tanım ya da formül, kesin, nihai ve değişmez değildir. Bundan dolayı insanı ve dünyayı konu alan kuramların anlamları yalnızca onların problemleri çözme kapasitelerinde aranmalıdır. Sonuç olarak bir kuramın, bir düşüncenin anlamı, söz konusu kuram ya da düşüncenin işe yararlılığıyla belirlenir.

Örneğin acaba Tanrı’nın varlığını kabul etmeyen materyalist kuram mı doğrudur, yoksa O’nun varlığını kabul eden spritüalist kuram mı? James’e göre onların hangisi psikolojik olarak bizim davranışlarımız üzerinde yarar sağlıyorsa o doğrudur. Şimdi eğer bir materyalist, Tanrı’nın varlığını kabul etmemesi sonucu hayata olumlu bir biçimde bakamıyor, geleceği olumlu bir biçimde kuramıyor, toplumu olumlu bir biçimde inşa edemiyorsa, onun bu kuramı yanlıştır. Bunun tersine eğer spritüalizm, Tanrı’nın varlığına inancı sayesinde, deney dünyasını daha başarılı, daha güvenli bir şekilde inşa ediyorsa onun bu kuramı doğrudur, çünkü pratik olarak “yararlıdır.