– MÖ. IX. yüzyılda Orta Asya’dan yelen Hurriler tarafından Van Gölü çevresinde kurulmuşlardır. Başkentleri Tuşpa (Van)’dır. Yaklaşık 200 yıl boyunca Doğu Anadolu’da önemli bir güç olmuşlardır. Devlet krallık ile yönetilmektedir. Ülke eyaletlere ayrılmıştır. Bu eyaletlerin başında valiler bulunmaktadır.

– Urartular öldükten sonra dirilmeye inanmışlardır. Ölülerini eşyalarıyla gömmüşlerdir. Bunun sonucu olarak mezarlarını oda şeklinde yapmışlardır.

– Ekonomileri genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarımı geliştirmek için sulama kanalları yapmışlardır.

– Asur çivi yazısını ve hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.

– Urartular maden işlemeciliği, kaya oymacılığı ve kabartma sanatında ileri yitmişlerdir. Asurlular tarafından zayıflatılan Urartulara Kimmerler son vermiştir.