Bedir Şavaşi (624)

Nedenleri:

 • Mekkelilerin, Müslümanların Medine’de siyasi bir güç haline gelmesini engellemek istemeleri.
 • Mekkelilerin İslamiyet’in yayılmasını engellemek istemeleri.
 • Bunlara karşılık Müslümanların Mekke’de kalan mallarına karşılık Şam’a giden bir Mekke kervanına el koymak istemeleri.
 • Medine’deki münafıkların Mekkelileri Müslümanlara karşı kışkırtmaları.

Savaş Hz. Muhammed‘in Bedir’deki su kuyularını kullanarak yetiştirdiği strateji sayesinde Müslümanların zaferi ile sonuçlanmıştır.

Sonuçları:

 • Müslümanların Hz. Muhammed‘e olan güvenleri artmıştır.
 • Müslümanların kendilerine olan güveni artmıştır.
 • Şam ticaret yolunun kontrolü Müslümanlara geçmiştir.
 • Elde edilen savaş esirlerij Müslüman- lara okuma-yazma öğretmek şartı ile serbest bırakılmıştır.
 • Elde edilen ganimetlerin beşte biri devlete bırakılırken, geri kalan ganimet ise savaşa katılanlara dağıtılmıştır.

Uhud Savaşı (625)

Nedenleri:

 • Mekkelilerin Bedir Savaşı’nın intikamını almak istemeleri.
 • Şam ticaret yoluna tekrar hakim olmak istemeleri.

Hz. Muhammed, Uhud Savaşı’nda savunma stratejisi uygulamak istemiştir. Fakat askerlerinin düşmanı Medine dışında karşılamak istemesi üzerine 700 kişilik bir kuvvetle Uhud Dağı’nın eteklerinde düşmanla karşılaştılar.

Sonuçları:

 • Savaşın başlangıcında Müslümanlar üstün iken savaşın sonunda Mekkeliler Müslümanlara üstünlük sağladılar. Ancak istedikleri sonucu alamadılar.
 • Müslümanlar başta Hz. Hamza olmak üzere büyük kayıplar verdiler.
 • Beni Nadir Yahudileri Mekkelilerle iş birliği yaptıklarından Medine’den çıkarıldılar.

Hendek Savaşı (627)

Nedenleri:

 • Mekkelilerin Uhud Savaşı’nda istedikleri sonucu alamamaları.
 • Müslümanlığın yayılmasını kesin bir şekilde sona erdirmek istemeleri.
 • Medine’deki Yahudilerin Mekkelileri savaşa kışkırtmaları.

Mekkelilerin üzerlerine geldiğini haber alan Hz. Muhammed bu savaşta savunma stratejisini uyguladı. Medine’nin etrafına Selman-ı Farisi’nin teklifiyle hendekler kazdırdı. Bu taktik işe yaradı ve Mekkeliler netice alamadan geri döndüler.

Sonuçları:

 • Bu savaştan sonra Mekkeliler savunmaya, Müslümanlar ise taarruz durumuna geçmişlerdir.
 • Beni Kureyza Yahudileri Mekkelilerle beraber hareket ettikleri için Medine’den çıkarıldılar.
 • Müslümanların gücünü gören birçok Arap kabilesi İslamiyeti kabul etmişlerdir.

Hudeybiye Antlaşması (628)

Hz. Muhammed Kabe’yi ziyaret amacıyla 15OO kişi ile Mekke’ye doğru yola çıktı. Mekkelilerin bu duruma karşı çıkması üzerine Hz. Osman’ı amaçlarının ne olduğunu anlatması için Mekke’ye gönderdi. Mekkelilerin Hz. Osman’ı esir alması üzerine gerginleşen ilişkiler sonucunda taraflar savaş yapmak istemediklerinden barış imzaladılar.Barış Maddelerinden Bazılarına Göre;

 • Müslümanlar hac ziyaretini o yıl değil, bir yıl sonra yapabilecekler,
 • Mekkelilerden reşit olmayan birisi Müslüman dahi olsa Medine’ye sığınırsa geri iade edilecek, Müslümanlardan Mekke’ye sığınanlar ise iade edilmeyecek,
 • Her iki tarafta istedikleri kabilelerle işbirliği yapabilecek ancak askeri yardımda bulunmayacak,
 • Anlaşma 10 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Hudeybiye Antlaşması ile Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımış oldular.

Haybedin Fethi (629)

Müslümanlar tarafından Mekkeli müşriklerle anlaştıklarından dolayı Medine’den çıkarılan Yahudi’ler Hayber’e yerleşmişlerdi. Burası Şam ticaret yolu üzerinde bir bölgeydi. Yahudilerin Müslümanlar için Önemli olan Şam ticaret yolunun güvenliğini tehdit etmeleri üzerine sefere çıkılmış ve Hayber Yahudi’lerden alınmıştır. Bu sayede Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır.

Mute Savaşı (629)

Hz. Muhammed çevredeki devlet ve kabilelere İslamiyet’e davet amacıyla elçiler ve mektuplar göndermeye devam ediyordu. Bu elçilerden birisi de Bizans’a bağlı olan Gassaniler’e gönderilmiştir. Gassaniler’in gelen elçiyi pusuya düşürmesi üzerine müslümanlar Zeyd bin Harise komutasında 3000 kişilik bir orduyla sefere çıkmıştır. Bizans ile yapılan ilk savaştır. Taraflar birbirine üstünlük sağlayamamıştır. Hz. Halid bin Velid’in İslam ordularına komutanlık yapmaya başladığı savaş olmuştur.

Hz. Muhammed’in Vefatı ve Veda Haccı (632)

Hz. Muhammed 632 yılında 100 binin üzerinde Müslümanla Veda Haccı denilen haccı yapmıştır. Burada verdiği Veda Hutbesi ile son dini emirlerini vererek İslam dininin tamamlanmasını sağlamıştır. Hac sonrası Medine’de rahatsızlanan Hz. Muhammed 8 Haziran 632 yılında vefat etmiştir.

Veda Hutbesinden İlkeler:

 • Malın, canın, namusun mukaddes olduğu ve korunduğu,
 • Cahiliyye adetlerine geri dönülmemesi gerektiği ve hesap gününün olduğu,
 • Emanetin teslim edilmesi gerektiği,
 • Faizin kaldırılması,
 • Kan davalarının kaldırılması,
 • Şeytana karşı uyanık olunması ve ona uyulmaması gerektiği,
 • Kur’an ve sünnete sarılmanın önem ve neticesi,
 • Müslümanın Müslümana kanının, malının helal olmadığı,
 • Kimsenin kimseye üstün olmadığı ve üstünlüğün takvayla olduğu,
 • Allah’a hiçbir şeyin ortak koşulmaması.