Etiket: türkiye

Oryantiringin Türkiye’deki Tarihi

Oryantiring Ülkemize 1970’li Yıllarda Geldi:

Ülkemizde ise oryantiring 1970’li yılların başında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde uygulanmaya başlanmış ve zamanla sivillerin de küçük guruplar halinde katılımı ile 1999 yılına kadar ülke genelinde özellikle TSK’nın desteğinde uygulanmış.

Bu tarihten sonra sivil kulüplerin de kurulması ile ülkemizde de hızla yayılmaya başlayan bu doğa sporu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde önce 2002 yılında dağcılık federasyonunda alt branş olarak resmi faaliyetine başlamış ve sonra 2004 yılında İzcilik Federasyonu bünyesine dahil edilmiş. 2006 yılında kurulan Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyetlerini sürdürüyor.

{ Add a Comment }

Türkiye Selçuklu Devletinde Ordu Teşkilatı

Türkiye Selçuklularında ordu teşkilatı büyük ölçüde Büyük Selçukluların teşkilatına benzemektedir. Türkiye Selçuklularında farklı olarak kara ordusunun yanında donanma da bulunmaktadır. Ordu şu bölümlerden oluşmaktadır:

  • Hassa Askerleri: Doğrudan hükümdara bağlı j olan ve hâzineden maaş alan askerlerdir. Bu askerler, küçük yaşlarda çeşitli milletlerden satın alınan ve toplanan çocuklardan meydana yetir ve sarayda özel eğitim alırlardı.
  • İkta Askerleri (Sipahi Askerleri): Selçuklu ordusunun büyük bölümünü oluştururlardı. Eyalet askerleri de denilen bu kuvvetler İkta sahiplerinin yetiştirdiği kuvvetlerdir. Savaş olmadığı zamanlarda bulundukları bölgede asayişi sağlamakla görevliydiler.
  • Türkmen Kuvvetleri: Türkmenler sınırlarda bulunur, buraları korurlardı. Savaş zamanlarında orduya katılırlardı.
  • Bağlı Beylik ve Devletlerin Kuvvetleri: İhtiyaç duyulması halinde Savaşa çağrılan askerlerdir.

DONANMA: Türkiye Selçuklularının sınırları Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına ulaşınca özellikle deniz ticaretini kontrol etme ve koruma adına güçlü donanma bulundurmaya özen göstermiştir. Sinop, Antalya ve Alanya’da tersaneler kurarak donanmalarını kuvvetlendirmeye çalışmışlardır.

{ Add a Comment }

2. Gıyaseddin Keyküsrev Dönemi Hakkında Bilgi

Bu dönemde vezir Sadettin Köpek‘in etkisi altında kalan II. Gıyaseddin Keyküsrev babası kadar başarılı olamadı. Kötü idaresi sonucu Türkiye Selçuklularının güçleri ve otoritesi kaybolmaya başladı. .

Baba İskak (Babailer) İsyanı (1240): XIII. yüzyılda Moğol istilası nedeniyle pek çok Türkmen Anadolu’ya göç etmiştir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine yerleşen bu topluluklar arasında yer ve otlak darlığı nedeniyle mücadeleler yaşanıyordu. Artan ekonomik sıkıntılarına, devletin kötü yönetimi de eklenince, Baba İshak isimli bir kişi Adıyaman’da isyan başlatmıştır.

İsyan kısa sürede Anadolu’nun iç bölgelerine kadar yayılmıştı. Selçuklular bu isyanı zorlukla bastırabilmiş, ordusu yıpranmıştır. Selçukluların bu olayla güçsüzlüğünü anlayan Moğolların Anadolu’yu ele geçirmek için cesaretleri artmıştır.

Kösedağ Savaşı (1243): Türkiye Selçuklularının doğu sınırlarına dayanan Moğollar, Baba İskak isyanından sonra Anadolu’yu istilaya karar verdiler. Sivas’ın doğusunda yapılan Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçukluları yenilmiştir.

Savaşın sonucunda;

a) Anadolu Moğolların hâkimiyeti altına girmiş Türkiye Selçuklularında dağılma ye yıkılma süreci başlamıştır.
b) Anadolu’da kurulan Türk siyasal birliği bozulmuştur. Anadolu’nun batısında bağımsız Türk beylikleri kurulmuştur.
c) Trabzon Rum İmparatorluğu ve Ermeni Krallığı Selçukluların kontrolünden çıkmıştır,
d) Anadolu’da ticari hayat durma noktasına gelmiştir. Can ve mal güvenliği kalmamıştır.
e) Anadolu’da önemli bilim, sanat ve ticaret merkezleri takrip olmuş, kültürel gelişmeler durmuştur.
f) Moğol baskısı kalkın Anadolu’nun batı kısmında yoğunlaşmasına, Türk kültürünün buralara yayılmasına neden olmuştur.

{ Add a Comment }