Anadolu’ya ilk Türk akınlarını Hunlar, daha sonra Sihirler düzenlemiştir. Abbasiler döneminde Türk askeri Anadolu’da oluşturulan Avasım Eyaletlerine yerleştirilmişlerdir. Bu akınlar askeri, siyasi ve ekonomik gerekçelerle yapıldığından Anadolu’ya yerleşip vatan edinme amacı taşımamışlardır.

Anadolu’ya yerleşme amacıyla yapılan ilk Türk akınlarını Büyük Selçuklular başlatmışlardır. Karahanlı ve Gazneli devletlerinin baskısı altında kalan Selçuklular Türklere yurt bulmak amacıyla Anadolu’ya yönelmiştir. Çağrı Bey döneminde keşif ve tanıma amaçlı düzenlenen akınlar giderek sıklaşmış, 1048 Pasinler ve 1071 Malazgirt savaşlarından sonra Anadolu’daki Bizans etkinliği kırılmıştır.