Fransa’nın Tunus’u İşgali (1881):

Kuzey Afrika’da yayılmacı bir siyaset izleyen Fransa, 1798’de Mısır’ı işgal etmiş, ancak kalıcı olamamıştı.

Daha sonra ise, Osmanlı Devletinin Balkanlardaki karışıklıklar ve Rusya ile savaşmasından yararlanarak Cezayir’i işgal etmiştir. (1830) Yine Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünden yararlanarak, bu bölgede varlığını kuvvetlendirmek için harekete geçen Fransa, Tunus’u işgal etmiştir. (1881)