Fatih Döneminde Batıda Yapılan Fetihler:

Fatih İstanbul’un fethinden sonra Batıya yönelerek,’ Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmeye devam etmiştir. Bu dönemde Batıda (Avrupa’da);

  • Sırbistan seferi sonucunda Sırp Krallığı ortadan kaldırılmış, Belgrad’a kadar bütün Sırbistan Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. Belgrat kuşatılmış, ancak sonuç alınamamıştır.
  • Eflak, Boğdan, Bosna – Hersek Prenslikleri Osmanlı topraklarına katılmıştır.
  • Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Mora’da (Yunanistan) varlığını devam ettiren İmparator ailesinden Despotlar üzerine sefere çıkılmış ve Mora da Osmanlı topraklarına katılmıştır.
  • Osmanlılara karşı Haçlı ittifakı kurulması için uğraşan ve Osmanlı topraklarına saldıran Venediklilerle savaşlar başlamış ve on altı yıl kadar sürmüştür.

Bu savaşlar sırasında bazı Ege adaları ve Dalmaçya (Arnavutluk) kıyıları Venediklilerden alınmış, bu savaşlar sırasında Arnavutluk da Osmanlıların eline geçmiş, bunun üzerine barış isteyen Venedik ile anlaşma yapılmıştır.

Bu anlaşmaya göre Venediklilere Osmanlı sularında ticaret yapma ve İstanbul’da bir elçi (Balyos) bulundurma hakkı tanınmış, buna karşılık Venedik yıllık vergi ödemeyi kabul etmiştir.

İstanbul’u bir ticaret merkezi haline getirmek isteyen Fatih, Venedikli tüccarlara kolaylıklar sağlamış, onların Osmanlı topraklarında ticaret yapmalarını teşvik etmiş ve bir takım ayrıcalıklar tanımıştır.

  • 1479 yılında Venediklilere verilen kapitülasyonlar o dönemde;
  • Hem Osmanlı ekonomisinin canlanmasını sağlamış, hem de Venediklilerin Avrupa Hıristiyan birliğine katılmalarını önlemiştir.
  • Ayrıca Venediklilere İstanbul’da bir elçi bulundurma hakkı tanınmasıyla, Osmanlı Devleti’nde ilk elçilik açan Venedikliler olmuştur.