MİNYATÜR SANATI: Osmanlılar resim yerine, minyatürü tercih ettiler. Fatih, III. Murat ve III. Mehmet dönemlerinde portre, II. Beyazıt, Yavuz ve Kanuni dönemlerinde minyatürcülük önem kazandı. Matrahçı Nasuh’un tarihi tasvirleri resimde çığır açmıştır ve belge niteliği taşımaktadır. Levni‘nin Minyatürleri de dünya çapında ün kazanmıştır.

KERAMİK SANATI: Osmanlılarda ilk defa keramik ve çinicilik XVI. yüzyılda İznik’te başladı. XVIII. yüzyıldan itibaren İznik çini ve keramik merkezi olma özelliğini kaybetti.

ÇİNİCİLİK VE HAT SANATI: Osmanlı Devleti’nde önce İznik, daha sonra da Kütahya, Güneydoğuda ise Diyarbakır, çinicilik merkezi olmuştur.

MİMARİ: Osmanlı mimarisi, XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar Selçuklu mimarisinin etkisi altında kaldı. Bu dönemdeki eserler klasik dönem mimarisinin gelişmesinde etkili oldu. Osmanlı mimarisi, dini, sivil ve askeri mimari olarak üçe ayrılmıştır.

GÜZEL SANATLAR ALANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: Osmanlı klasik mimari tarzı Lale devriyle önemini kaybetmeye başladı. Lale devriyle mimaride Avrupa’nın etkisi başladı ve Lale devrinden sonra da Türk Barok ve Rokoko devrine (1740-1808) girildi. XIX. yüzyılda Batı kaynaklı Ampir Üslup Türkiye’ye girdi (1808-1860). 1860-1900 yılları arasında seçmeci (eklektif) akım hakim oldu. Batı tarzına tepki olarak milliyetçilik ön plana çıktı. Avrupa seçmeciliğinin yerini Osmanlı Türk mimarisinin unsurları aldı. Böylece Neo-Klasik dönem başladı (1900-1925).

Tanzimat döneminde Batı müziği ön plana çıktı. Sanatkârlar himaye edilmeyince, musikide duraklama görüldü. Bu dönemde asker kökenli Türk ressamlar ortaya çıktı. İlk resim sergisi bu dönemde açıldı.

Kuruluş Dönemi ilk Mimari Eserleri;

 • İznik : Hacı Özbek Camii, Yeşil Camii Bursa : Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe dir.
 • Bursa Ulu camii: Çok kubbeli camii mimarisinin ilk örneğidir.
 • Edirne’de üç şerefeli camii: Klasik Osmanlı mimarisine geçişin ilk örneği kabul edilir.

Osmanlı mimarisi XVI. yüzyılda en olgun dönemine ulaştı.

 • Topkapı Sarayı sivil mimarinin en güzel örneklerinden biridir.
 • Anadolu Hisarı
 • Rumeli Hisarı
 • Topkapı Sarayı Surları askeri mimarinin örnekleridir.
 • Osmanlı mimarisi Mimar Sinan ile en yüksek düzeye ulaştı. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk eseri Hürrem Sultan için yaptığı “Haseki Külliyesi”

Mimar Sinan’ın;

 • Şehzade Camii – Çıraklık dönemi
 • Süleymaniye Camii – Kalfalık dönemi
 • Selimiye Camii – Ustalık dönemi eserleridir.

Mimar Sinan ayrıca çok sayıda Medrese, Türbe, İmarethane, Darüşşifa, Su Yollan, Köprüler inşa etmiştir. Drama Nehri üzerinde: Ösiyek Köprüsü Marenta Nehri üzerinde: Mostar Köprüsü önemli köprülerdir.

 • yüzyılda, mimari alanında Mimar Sinan’ın etkisi bir süre devam etti.

Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa Sultan Ahmet Camisini yaptı. Mimar Sinan’ın eserlerindeki Mistik, Loşluk yerine, Sultan Ahmet Camisinde bol ışık, görkemli bir görünüş sağlandı.

Bu dönemin önemli klasik eseri Yeni Camii‘dir. Mimarları Mimar Davut, Dalgıç Ahmet, Mustafa Ağa dır.

Sivil mimarisinin en güzel örnekleri ise “Revan” ve “Bağdat” Köşkleridir.

 • yy.da batının Barok ve Rokoko mimarileri, Osmanlı eserlerinde etkilerini göstermeye başladı.
 • yy.da geleneksel Osmanlı mimarisinden tamamen uzaklaşıldı. Avrupa saraylarından etkilenerek, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi, Çırağan Sarayları yapıldı.