Tırnak Yeme Nasıl Bırakılır:

Tırnak yemek de, parmak emme ya da gece altını kirletme gibi davranışlar grubuna girmektedir. Genel olarak çocuğun kendine olan güveninin yerleşmediğini belirtir. Sürekli azarlanan ve gereksiz yere cezalandırılan çocuklarda sıklıkla görülür. Ayrıca kardeşler arası kıskançlık, yetersiz ilgi ve sevgi gibi birçok nedeni bulunabilir.

– Gereksiz yere ısrar edip bu davranışını dilinize dolamayın. Yapabiliyorsanız, bazen görmezden de gelebilirsiniz. Gerekli gereksiz müdahale ettiğiniz zaman tırnak yemeyi bırakmasını değil, sadece ve sadece bu davranışını sizden gizli gerçekleştirmesini sağlarsınız ki, bu da çok tehlikelidir.

– Tırnak yemeyi bırakmasını istiyorsanız, konunun nedenini araştırın ve bu araştırmanıza kendinizden başlayın. Her şeyden önce kendinize nerede hata yapmış olabileceğinizi sorun. Aranızdaki ilişkide bir kopukluk bulunup bulunmadığını ortaya koyun. Onu sevdiğinizi hissetttirin. Dikkatini başka yöne çekmek için değişik uğraşlar bulun.

– Onu asla küçük düşürmeyin ve asla tırnak yediği için küçümsemeyin. Gururunu okşayın. Tırnak yemenin ne gibi sakıncalar doğurabileceğini anlatın. Mikrop kapmanın ne demek olduğunu, tırnak yemenin midesini bozabileceğini onun anlıyacağı bir dille anlatın. Anlaması belki vakit alacak, ama davranışlarınız mutlaka semeresini verecektir.