Lübnan Dağları Akdeniz sahilleri arasında kurulmuş ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Toprakları tarım için elverişli olmayınca ticarete önem vermişlerdir. Özellikle Afrika’nın batı sahillerinde ticaret kolonileri kurmuşlardır. Geliştirdikleri deniz, koloniciliği sayesinde doğu kültürünü batıya taşımışlardır. Fehikeliler ilk deniz ticaret kolonilerini kuran uygarlık olmuştur. Tarihte bilinen ilk harf alfabesini icat ettiler. Bu alfabe daha sonra İyonların, Yunanlıların ve Romalıların katkısıyla Latin Alfabesi halini almıştır.

Fenikelilerde,dini hayatta çok tanrılı bir anlayış vardır. Fenikeliler, ticarete verdikleri önemi askeri ve siyasi yapının güçlü olmasına vermediler. Ticari alanda rakip oldukları İyon ve Yunanlılar tarafından zayıflatılmış ve tarih sahnesinden çekilmişlerdir.