XIII. yüzyılda Ahi Evren tarafından Kırşehir, Konya ve Kayseri gibi şehirlerde esnaf birlikleri arasında oluşturulmuş, yardımlaşma ye dayanışmayı sağlayan sosyal ve ekonomik bir teşkilatlanmadır. Bu alanların dışında siyasi, askeri ve ahlaki alanlarda da önemli bir yere sahiptir.