Temizlik, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürdürmenin ilk şartıdır. Bundan dolayı kişiler her zaman ve her yerde temiz olmaya özen göstermelidirler. Dinimiz de bizlerden böyle davranmamızı ister. Yüce Allah, ilk indirilen Kur’an ayetlerinden birinde Peygamberimize hitaben şöyle buyurur. “Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et.” Peygamberimiz de “Temizlik imanın yarısıdır.” hadisiyle temizliğin dinimizdeki önemine dikkat çeker. Ayrıca dinimizde temizlik, bazı ibadetlerin yerine getirilmesinin ön şartı olarak kabul edilir.

Örneğin İslam’da emredilen temel ibadetlerden biri namazdır. Namaz kılabilmenin öncelikli şartı, abdest alıp temizlenmektir. İslam dinine göre ibadet eden Müslümanlar maddi temizlikle beraber manevi temizliğe de önem vermelidirler. İbadetlerini her türlü gösterişten uzak bir şekilde yalnızca Allah’ın emrini yerine getirmek ve onun rızasını kazanmak amacıyla yapmalıdırlar. Kötü söz ve davranışlardan uzak durmalıdırlar.

Beden Temizliği: Dinimiz, Müslümanların bedenlerini ve giysilerini temiz tutmalarını ister, örneğin yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamayı, sık sık banyo yapmayı, saçları, dişleri, tırnaklan temiz tutmayı öğütler. Dinimizde kişilerin ibadet ederken en güzel ve temiz elbiselerini giymesi gerekir. Kur’an’ı Kerim’de: “Ey Ademoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin…” buyrulur.

Gusül: Guslün farzı üçtür:

Ağzı çalkalayıp temizlemek
Burnu yıkayıp, temizlemek
Tüm vücudu, kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak

Abdest: Temizlik, namaz ibadetini yerine getirebilmenin ön şartıdır. Bu nedenle namazdan önce temizlikle ilgili bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunların başında abdest almak gelir. Abdest alınmadan hiçbir namaz kılınmaz. Abdestin dört farzı vardır:

– Yüzü yıkamak
– Elleri dirseklerle birlikte yıkamak
– Başın dörtte birini mesh etmek
– Ayakları topuklarla beraber yıkamak

Bazı durumlarda abdest bozulur. Uyumak, yellenmek, tuvalet ihtiyacını gidermek, bayılmak abdest bozan hâllerden bazılarıdır.

Teyemmüm: Boy abdesti ve namaz abdesti temiz suyla alınır. Temiz suyun bulunmadığı ya da hastalık ve benzeri nedenlerle kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda teyemmüm yapılır. Teyemmüm yapmak için önce niyet edilir. Sonra eller temiz bir toprağa ya da kil, kum gibi toprak cinsinden bir şeye sürülüp silkelenir. Ardından yüz, bir kere mesh edilir. Eller tekrar toprağa sürülür. Önce sağ, sonra sol kol mesh edilerek teyemmüm tamamlanır.

Mekân ve Çevre Temizliği: Evimiz, okulumuz, mahallemiz, şehrimiz ve üzerinde yaşadığımız dünya çevremizi oluşturur. Çevrenin temiz tutulması hepimiz için büyük önem taşır. Çevremizde herkese açık olan bazı toplumsal mekânlar bulunur. Hastane, cami, parkla, piknik alanları bunlardan bazılarıdır. Bu gibi yerlerden yararlanırken temizlik kurallarına uymalıyız, örneğin camiye giderken temiz giysilerle gitmeliyiz. Kütüphane, hastane gibi mekânların temizliğine özen göstermeliyiz.

Dinimiz çevre temizliğine büyü önem vermiştir. Sevgili Peygamberimiz, “Avlularınızı ve boş alanlarınızı temiz tutun.” hadisiyle bizleri bu konuda uyarmıştır. Onun bu konuyla ilgili başka bir hadisi ise şöyledir: “Yolları ve (insanların oturacakları) gölgelikleri kirletmeyiniz.”