Anaokulu Çocuğunda Oyunun Önemi:

Yetişkinler için oyun vakit geçirmeye yönelik bir uğraştır. Oysa çocuk, oyunu oldukça ciddiye alır. Oyun onun için her şeydir. Gün boyu durup dinlenmeksizin oynar. Bazen kendisini oyuna öylesine kaptırabilir ki, ihtiyaçlarını bile unutabilir. Oyunu kesmemek için karnının açlığını göz ardı edebilir. Çağırdığınız zaman oyuna öylesine dalmıştır ki, sizi duymayabilir. Oyun sanki bitirilmesi gereken bir ödevdir.

Çocuğun gelişimi için oyun en önemli yapı taşıdır. Oyun, onun için bir denemedir ve her şeyi deneyerek öğrenir. En iyi öğrenme yöntemi ise kıyaslamalar yapmaktır. Bıkıp usanmadan defalarca aynı şeyi tekrarlar. En büyük tutkusu akranları ile oynamaktır. Büyüklerin müdahalelerinden hoşlanmaz ve bunu açıkça belli eder. Oyun ayrı bir dünyadır. Yaptığı kule ve evcilik oyununda kurduğu ev düzeni, çocuk için kutsaldır. Bu bakımdan sevgi ve anlayış kadar iç dünyasına ve oyun alemine de saygı duymanızı bekler. Bunu ondan esirgememelisiniz. Onu ciddiye alın ve asil adam muamelesi yapın. Çocuk oyun oynarken kendisini özgür hissedebilmelidir. Bunun için ona kendisini özgür hissedebileceği ortamlar hazırlamalısınız.

Üç ve altı yaş arasındaki çocukların oyunları hayal gücüne dayalıdır. Bu yaştaki kız çocuğu kendisini annesi yerine koymayı pek sever. Aynen annesinin davranışlarını taklit eder. Annesi kendisine nasıl davranıyorsa, o da bebeğine öyle davranır. Bebeğini avutur, okşar, ama yeri geldiği zaman da azarlar. Konuşurken kullandığı kelimelerin, azar ve övgülerin aynen sizinkilere benzediğini, hatta çoğu zaman aynı olduğunu fark edersiniz. Bu noktada çocuğunuz sizi taklit etmektedir. Oyun adı verilen tiyatro sahnesinde sizi canlardırmaktadır. Bununla da kalmayarak hoşlanmadığı davranışlarınızı gayet güzel dile getirir, iyi bir gözlemci iseniz, yaptığınız hataları, onu üzen davranışlarınızı görebilirsiniz.

Çocuk sadece sizi taklit etmekle kalmaz. Bazen can yakan bir doktor olur. Ekmek getiren kapıcı olur. Neyi beğeniyorsa, son günlerde neden etkilenmişse o rolü oynar. Çocuk bu arayış içerisinde kendisini, kişiliğini bulur. Bu arayış içerisindeki çocuğa sunacağınız modellerin, olumlu tipler olmasının ne kadar önemli olduğu, böylece ortaya çıkmaktadır.