Suyun Kaynama Derecesi Nasıl Değişir

Suyun kaynama derecesi ile ilgili çocukluktan beri öğrenilen bilgi temel olarak kabul edilir. Bu bilgiye göre su 100 derecede kaynamaktadır. Suyun 100 derecede kaynaması bilgisi herkes için geçerli olan bir bilgidir. Üzerinde hiç yorum yapılmayan hatta hiç düşünülmeyen bilgiler arasında da yerini alır.

Su Kaç Derecede Kaynar?

Suyun kaynama derecesi her yerde aynı mıdır sorusu akılları oldukça meşgul eden bir sorudur. Çünkü bilimadamlarının yapmış oldukları deneylere göre göre su 100 derecede kaynar. Peki, ama su her yerde aynı anda mı kaynar bu soru da insanlar tarafından oldukça merak edilen bir sorudur. Suyun 100 derecede kaynamasına etki eden etmenler var mıdır? Var ise bu etmenler nelerdir? Kısaca başlıklar altında bu konuyu ele alalım.

Suyun Kaynama Derecesine Etki Eden Etmenler

Su 100 derecede kaynar bilgisi belirli koşul ve zaman sağlandığında ortaya çıkar. Tek başına su 100 derecede kaynar bilgisi pek bir anlam ifade etmez. Aslında bu bilgi tam olarak şu şekildedir. Su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Çünkü denizden uzaklaşmak ya da denize yaklaşmak suyun kaynama derecesinde de değişiklik meydana getirecektir.

Suyun kaynama derecesine etki eden etmenler başında atmosfer basıncı gelir. Atmosfer basıncının artması ya da atmosfer basıncının azalması suyun kaynama derecesini de değiştirir. Atmosfer basıncının düşük olması suyun kaynama derecesini de düşürecektir. Atmosfer basıncının yüksek olması ise bu dereceyi arttırır.

Atmosfer Basıncının Suyun Kaynamasına Etkisi

Atmosfer basıncı daima yükselti ile alakalıdır. Yüksek yerlere doğru çıkıldıkça atmosfer basıncı düşer. Aşağılara deniz seviyesine gidildiğinde ise atmosfer basıncı yükselir. Bu nedenle de yüksek yerlerde suyun kaynama derecesi de düşer. Çok yüksek bir dağda su 93 derecede kaynayabilir. Deniz seviyesinde ise atmosfer basıncı yüksek olduğu için su 100 derecede kaynar.

Suyun Kaynaması ve Buharlaşmaya Etkisi

Suyun kaynaması ve buharlaşması birbirine bağlı durumlar olsa da aynı şey değildir. Su buharı kaynayan sudaki kaçan su gazlarıdır. Bu nedenle suyun 100 derecede kaynaması su buharının da aynı derecede oluşacağı anlamına gelmez.