Hattatlık: Güzel yazı yazma sanatıdır.
Çinicilik: İlk merkezleri İznik ve Kütahya’dır. Osmanlılarda insan figürü, daha çok minyatür tekniği içinde kullanılmıştır.

Bilgi Notu: Fatih İtalya’dan getirdiği Bellini adlı ressama ilk kez portresini yaptırmıştır.

XVI. yüzyılın ünlü minyatür ustaları Nigari, Matrahçı Nasuh, XVIII. yüzyılda ise Levni’dir.

Tezhip: El yazma kitapları süsleme sanatıdır.
Oymacılık: Yapıların taş ve ahşap kısımları çeşitli oyma şekillerle süslemesidir.
Kakmacılık: Metal, ahşap ve taş üzerine açılan yuvalara altın, gümüş, sedef, fildişi gibi taşları gömerek süsleme sanatıdır.
Nakkaşlık: El yazmalarının minyatürlerini ve tezhiplerini yapan sanatçılara nakkaş denir.