Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek, onları iyiye ve güzele yöneltmek amacıyla tarih boyunca birçok peygamber göndermiştir. Bunlardan bazılarına emir, yasak ve öğütlerini içeren kutsal kitaplar indirmiştir. Allah’ın göndermiş olduğu kitapların sonuncusu Kur’an-ı Kerim’dir.

Kur’an, sözlükte okumak, toplamak, bir araya getirmek gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Yüce Allah tarafından, vahiy meleği Cebrail aracılığıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderilen, Fâtiha suresiyle başlayıp Nâs suresiyle sona eren İlahî kitaptır.