Etiket: süleyman

2. Süleyman Dönemi Önemli – Siyasi Olayları

II. Süleyman Dönemi (1687-1691):

II. Süleyman, Köprülü Mehmet Paşa’nın diğer oğlu Fazıl Mustafa Paşa’yı sadrazamlığa getirmiştir.

Fazıl Mustafa Paşa, ıslahatlara önem vermiş, bütçeyi denk tutmaya, gelir-gider dengesini sağlamaya çalışmıştır. Orduda da düzenlemeler yapan sadrazam, yeniçerilerden bazılarını ordudan atarak, disiplini sağlamaya çalışmıştır.

{ Add a Comment }

İbraniler Hakkında Kısa Bilgi

Sami ırkından, olan İbrani’ler M.Ö. 1500’lerde Sina Yarımadası’na yerleşmişlerdir. M.Ö. XIII. yüzyılda Hz. Musa’nın dinini kabul etmişlerdir. Tek Tanrılı inanca sahip ilk topluluk olarak bilinirler. (Musevilik) Hz. Davud başkent Kudüs olacak şekilde devlet kurmuştur. Bu devlet en güçlü dönemini Hz. Süleyman zamanında yaşamıştır. Zamanla İsrail ve Yahudi devleti şeklinde ikiye ayrılmışlardır. İsrail Devleti’ne Asurlular, Yahudi Pevleti’ne Babilliler  son vermiştir.

M.S. 1. yüzyılda Romalıların egemenliğinde yaşarken bir isyana karıştıkları düşüncesiyle dünyanın değişik bölgelerine sürüldüler. Uzun yıllar dağınık yaşayan Yahudi’ler ancak 1948 senesinde tekrar bir devlet kurabildildiler. Yahudilerin bu kadar süre bir devlet sahibi olmadan, dağınık yaşamalarına rağmen benliklerini korumalarında, Museviliği “Milli Din” olarak görmeleri etkili olmuştur. En önemli eserleri Süleyman Mabedi’dir.

{ Add a Comment }