Hz. Muhammed, adaletin gözetilmesinde insanlar arasında hiçbir ayrım yapmamıştır. Adaleti toplumda eşit olarak uygulamıştır. Bir gün Peygamberimize, saygın ailelerden suç işleyen birinin cezalandırmaması için başvurulduğunda o, bundan çok rahatsız olmuştur. Bu teklifi redderek çevresindekileri şöyle uyarmıştır: “Sizden öncekileri toplumsal çöküntüye götüren şey şuydu: Onlar içlerinden şan şöhret sahibi kimseler suç işleyince cezalandırmaktan kaçınır, güçsüz ve zayıflar suç işleyince hemen cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki kızım Fatıma da suçu işleseydi mutlaka onu da cezalandırırdım.”