I- Akdeniz İklimi: 30°-40° Enlemleri arasında kıyı kesimlerde görülen iklim tipidir. En tipik Akdeniz iklimi koşulları Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde görülür. Bunun dışında her iki yarımkürede Orta Şili, Kap Bölgesi, Güney Avustralya ve Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde görülür. Yazları sıcak ve kurak, kış ayları ise bol yağışlıdır. Yaz-kış yağış farkı oldukça fazladır. Kış sıcaklıkları 0° C’nin altına düşmez. Ortalama sıcaklıkları 15° C-20°C arasındadır.

Yağış miktarı değişkenlik gösterse de 800-1000 mm civarındadır. Kış mevsimi yağışların yaklaşık % 40-50’sini karşılar. Yağışlar genellikle yağmur olarak gerçekleşir. Orta kuşak iklimi olduğundan yağışlar cephe yağışı şeklinde oluşmaktadır. Yazların aşırı sıcak geçmesinde çöller üzerinden gelen hava kütlelerinin yaz mevsiminde bölgeyi etkisi altına alması neden olmaktadır.

Bitki Örtüsü( Kızılçam ve Maki): Akdeniz iklim bölgesinin ana bitki örtüsü Kızılçam ormanlarıdır. Kızılçamlar uzun yaz kuraklıklarına dayanabilen ve kış ılıklığı isteyen, kalın gövdeli ve iğne yapraklı bir ağaç türüdür. Bütün Akdeniz iklimlerinde görülmesine rağmen büyük bir bölümü tahrip edilmiştir. Kızılçamların ortadan kalkmasıyla oluşan kısa boylu ağaççık ve çalı topluluklarına maki adı verilir.

Makiler zeytin, defne, kocayemiş, zakkum gibi türlerden oluşmaktadır. Makiler özellikle kış mevsiminde yaprağını dökmeyen ve yeşil kalan bitkilerdir. İnsan tahribatı makilerinde yer yer ortadan kalkmasına neden olmuştur. Buralarda daha da kısa boylu çalılar yani garigler ortaya çıkmıştır.

II- Ilıman Okyanusal İklim: Ilıman kuşak karalarının batı kıyılarında ılıman okyanusal iklim etkilidir. En tipik şekilde Batı Avrupa kıyılarında görülür. İngiltere, Fransa, Almanya, Kuzey Batı Amerika, Güney Avustralya, Yeni Zelanda ile Güney Şili’de etkili olmaktadır. Yazlar serin kışları ılık her mevsim yağışlı geçen bir iklim türüdür. Kışları sıcaklık değerleri 0° Cnin altına düşmez. Yazında 25° Cnin üzerine çıkmaz. Nem oranı yüksek olduğundan sıcaklık farklılıkları oldukça azdır.

Bu iklim tipinin oluşmasında etkili olan faktörler, başta batı rüzgârları olmak üzere okyanus akıntılarıdır. Yıl boyunca okyanus üzerinden getirdiği nemli ve ılık havayı bölgeye taşıyan batı rüzgârları, bölgenin bulunduğu yüksek enleme rağmen ılıman koşullar yaşamasını sağlar.Türkiye’de Karadeniz kıyılarında yaşanan iklim, ılıman okyanus iklimine benzer özellikler göstermektedir.

Bitki Örtüsü(Karışık Yapraklı Ormanlar): Ilıman okyanus ikliminin bitki örtüsü yükseltiye bağlı olarak değişim gösterir. Kıyı kesimlerde geniş yapraklı ağaçların oluşturduğu ormanlar yerini iç kesimlerde önce karışık yapraklı ormanlara ve en yüksek kesimlerde de iğne yapraklı çam türlerine bırakır. Farklı ağaç türlerinin bir arada görüldüğü orman tipine karışık yapraklı ormanlar adı verilir. Bu ormanlar yağış miktarının 1000 mm’nin altına düşmediği alanlarda görülmektedir.

Geniş yapraklı ağaçların bulunduğu alt seviyeler zengin bir bitki çeşitliliğini barındırmaktadır. Ancak bu ormanlar boyut ve çeşitlilik bakımından ekvatoral ormanların oldukça gerisindedir. Türkiye’de Karadeniz ormanları karışık yapraklı ormanlar olarak değerlendirilmektedir.

III- Ilıman Karasal (Step) İklim: Step iklimi hem sıcak kuşakta hem de ılıman kuşakta etkili olan bir iklim türüdür, özellikle Asya ye Amerika’nın iç kesimleri ile Anadolu’da görülür. Aslında karaların iç kesimlerindeki geçiş kuşaklarında en yaygın alana sahip iklim türüdür. Step ikliminde sıcaklıklar kış aylarında sihrin altına düşer. Yaz aylarında ise oldukça yükselir. Yağış miktarı 250 – 350 mm arasında değişkenlik gösterir. Yağışın büyük bölümü ilkbahar aylarında düşmektedir. Genellikle yağmur olarak düşen yağışın oluşum şekli konveksiyoneldir.

Bitki Örtüsü(Stepler): Step ikliminde yağış miktarı oldukça düşüktür. Düşük yağış miktarı orman oluşumuna izin vermez. Bu nedenle step bölgelerinde yıl içinde yalnız bir veya iki mevsim yeşil kalabilen ot toplulukları görülür. Bu ot topluluklarına step adı verilmektedir. Step toplulukları genellikle oldukça küçük, yaz aylarında sararan, tohumlu bitkilerdir. Geven, yavşan otu, üzerlik, çoban yastığı ve kekik en önemli türleridir.

IV- Sert Karasal İklim: Karaların iç kesimlerinde etkili olan karasallık yıl boyunca serin olarak nitelendirilebilecek ortam koşullarının oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle Kuzey Amerika, Asya’nın kuzey iç kesimleri ile İskandinavya’da görülen karasal iklim tipi, günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazlalığı ile dikkat çeker. Yağış miktarı step ikliminden fazladır.

Ancak kış mevsimi çok uzun ve karlı geçtiği için ısınma süreci geç başlar. Bunun sonucunda konveksiyonel yağışlar yaz ortalarına kadar sarkar. Yağışların büyük bölümü kar olarak gerçekleşir. Yalnızca yaz yağışları yağmur şeklindedir. Yıllık ortalama sıcaklık 0°-10 °C arasındadır. Sıcaklık farkı ise 40° ye kadar ulaşabilmektedir. Uygun yükselti koşullarında karaların iç kesimlerinde de görülebilir. Türkiye’de Erzurum-Kars platosu bu durumun güzel bir örneğidir.

Bitki Örtüsü (Çayır ve Tayga): Sert karasal iklimde ana bitki örtüsünü çayırlar oluşturur. Çayırların stepten farkı, bu bitki örtüsünün geç yeşermesi ve boyutlarının step bitkilerine göre daha uzun olmasıdır. Çayırlar yalnızca sert karasal iklimde değil aynı zamanda yüksek dağ iklim bölgelerinde de görülürler.

Çayırların dışında karasal iklim bölgelerinde kış sıcaklıklarının düşük olmasına dayanabilen ağaç türleri yetişmektedir. Özellikle çam türlerinin görüldüğü bu bölgelerdeki ormanlara ‘Tayga” adı verilmektedir. Bu ağaç türleri konifer görünümlü ve oldukça dayanıklıdır. Kâğıt ve kereste yapımındaki değerlerinden dolayı ekonomik getirileri yüksektir. İskandinavya ve Sibirya’da geniş alanlar kaplarlar.

Açıklama: Sert karasal iklim koşullarında uzun boylu çayır toplulukları ve iğne yapraklı çam ormanları bir arada görülürler.