Etiket: sözünde

Atatürk’e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur

Atatürk, dinin önemini çok iyi bilen bir liderdi. O, dinin toplumsal hayatın vazgeçilmez öğelerinden biri olduğunu, dinsiz milletlerin devamına imkân bulunmadığını söylemiştir. Bu konuyla ilgili bir sözünde şöyle demiştir: “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur…” Başka bir sözünde aynı konuyla ilgili görüşünü, “Din vardır ve lazımdır…” diyerek belirtmiştir. Atatürk, dinin milletimiz için önemini bir sözünde şöyle dile getirmiştir: “Milletimiz dil ve din gibi iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz…”

Atatürk, dinin gelişmeye ve çağdaşlaşmaya engel olmadığı görüşünü savunmuştur. Bu konuyla ilgili bir sözünde şöyle demiştir: “Türk milleti daha dindar olmalıdır yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır, demek istiyorum. Bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum… Din şuura muhalif, ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor.”

{ Add a Comment }

Atatürk’ün Laiklik Anlayışı – Kısaca

Atatürk’ün laiklik anlayışı iki temel ilkeye dayanır. Bunlardan biri, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi, İkincisi ise vatandaşların din ve vicdan hürriyetinin korunmasıdır. Atatürk, bu konuyla ilgili bir sözünde şöyle demiştir: “Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.”

Atatürk dine önem veren, dinî değerlere saygı gösteren bir liderdi. O, milletler için dinin önemini bir sözünde şöyle ifade etmiştir: “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Yalnız şurası vardır ki din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır.”

{ Add a Comment }