Yunus Emre ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi (1240 – 1321):

Türkçe ve Türk şiirinin Anadolu’daki ilk büyük ustalarından biri sayılan Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Beylikleri döneminde doğup Osmanlı Devleti‘nin Anadolu’ya yayılmaya başladığı döneme kadar yaşamış bir şair ve derviştir.

Hayatı hakkında çok az bilgiye sahibiz ve bu bilgilerin çoğu da döneme ışık tutan eser ve belgelere bakılarak yapılan tahminlerden ibarettir. Bildiğimiz şey, Anadolu halkının Yunus Emre‘yi sahiplendiği ve şiirlerini millî hafızamıza nakş ettikleridir. Allah ve Peygamber sevgisi, kavga yerine barış, düşmanlık yerine dostluk ve kardeşlik, insan hayatının geçiciliği ve ölüm gibi konulara ağırlık veren Yunus Emre‘nin şiiri Tekke Edebiyatı kapsamında ele alınmaktadır. Moğol İstilasının yol açtığı kargaşa ve baskı döneminde yaşayan şairin birçok şiiri türkü ve ilahi formunda söylene söylene günümüze aktarılmıştır.

Divan ve Risalet’ün Nushiyye başlıklı eserleri ise el yazması kopyalarıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Yunus Emre, dönemin seçkin çevrelerinde ortaya çıkan şiiri karşısında sıradan halkın günlük konuşma diline yakın bir söyleyişle şiirlerini kaleme almış olmasıyla da bugünkü Türkçe’nin ve modern Türk şiirinin uzak kökenleri arasında kabul edilmiştir. Hatta ona Türk şiirinin kurucusu gözüyle bakanlar da az değildir.