I. Kılıçarslan tahta çıktığında, kardeşi Şahin Şah, Danişmentliler’in ve Zengiler’in kendine karşı kurduğu ittifakı akıllı bir siyasetle parçalamış ve onların hakim olduğu toprakları ele geçirerek, Türkiye Selçuklu Devleti’nin sınırlarını Sakarya nehrinden Fırat nehrine kadar genişletmiştir.

Miryokefalon Savaşı (1176): Bizans’ın giderek güçlenen Türkiye Selçuklularımı ortadan kaldırmak istemesi üzerine Isparta yakınlarındaki Kumdanlı vadisinde yapılan savaşı Selçuklular kazanmıştır. Bu zaferle;

  • Bizans, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kabul etmiştir.
  • Haçlı Seferleri’yle Anadolu’da Bizans’a geçen üstünlük tekrar Türkiye Selçuklularıma geçmiştir.
  • Eskişehir ve Kütahya çevresi Selçuklu hâkimiyetine alınmıştır.
  • Bizans, Selçuklulara yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalmıştır.
  • Bizans, bu savaştan sonra elindeki toprakları korumaya yönelik savunma siyaseti izlemiştir.

Türkiye Selçukluları, Yükselme döneminde Anadolu Türk birliğini büyük ölçüde sağlamışlardır. Türkiye Selçukluları Yükselme döneminde Bizans, Ermeni, Gürcü, Venedik, Kıbrıs, İznik Rum ve Trabzon Rum krallıklarıyla siyasi, ekonomik ilişkiler kurmuşlardır. Antalya, Alanya, Sinop ve Kırım’ın Suğdak limanını alarak Karadeniz-Akdeniz ticaret yolunu açmışlardır. Türkiye Selçukluları askeri seferlerini ekonomik gereksinimlerine göre ayarlamışlardır.

I. Alaeddin Keykubat (1220-1237) döneminde en parlak dönemlerini yaşayan Türkiye Selçukluları bu dönemde Moğol tehlikesine karşı önemli şehirlerini, surlarını tamir ettirmiştir. Türk dünyasında ittifak girişimlerinde bulunmuş ve Moğollarla iyi geçinmeye çalışmıştır. Alaeddin Keykubat’ın ittifak siyasetini Harzemşahlar ve Eyyübiler bozmuştur. Bu dönemde Harzemşahlarla yapılan Yassı Çemen Savaşı kazanılmış, ancak Harzemşah topraklarının Moğol istilasına uğraması nedeniyle Anadolu istilaya açık hale gelmiştir.