Geçmişte Dünyanın şekline dair çok farklı görüşler öne sürülmüşse de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Dünyanın hiçbir geometrik şekle tam olarak benzemediği anlaşılmıştır. Bu farklı şekli açıklamak için uzaydan yapılan ölçümler sonucunda (engebeler dikkate alınmazsa) Dünyanın kutuplardan hafifçe basık, Ekvatordan şişkin bir şekle sahip olduğu anlaşılmıştır.

Dünyanın Boyutları:

– Ekvator Uzunluğu ————————– 40.076 km
– Kutuplar Çevresi Uzunluğu ————— 40.009 km
– Ekvator Yarıçapı —————————- 6.378 km
– Kutuplar Yarıçapı ————————— 6.357 km 21
– Yarıçaplar Farkı —————————– 21 km
– Basıklık Oranı  ——————————- 1/297
– Yüzölçümü ———————————– 510.000.000 km2
– Hacmi —————————————– 1.083.320.000 km3

Dünyamız hiç bir geometrik şekle benzemez. Bu nedenle geoid adı verilmiştir. Geoid şekli, kutuplardan basık ekvatordan ise şişkindir. Bunun nedeni uzayda hızla dönmekte olan Dünyamızın oluşumunun ilk evrelerinde merkezi kısmının dönme etkisiyle dışa doğru daha fazla savrulmasıdır.