Etiket: şekilde

Astrolojiye neden – Niçin İnanıyoruz

İnsanlar Neden Astroloji ile İlgilenir

Astroloji; birçoğumuz için son derece ilgi çekici, ama yine birçoğumuz için bir o kadar da kuşku uyandırıcı bir olgu. Ona olgu dememizin nedeni, gerçekten de olumlu veya olumsuz hiçbir niteleme ile yorumlamadan objektif bir şekilde bakacak olursak astrolojinin kitlelere mal olacak şekilde yaygınlaşması “sosyal bir olgu” olması.

Eski zamanlarda özel bir eğitim biçimiyle öğretilen, hatta çoğu zaman sadece tapınak rahipleri tarafından bilinen bu bilim veya sanat, günümüzde kitaplarla, internet siteleriyle kitlelerin öğrenebileceği şekilde yaygınlaşmış durumda.

Belki bu sorunun cevabının kişilere özel olduğunu düşünebiliriz. Bazı kişiler karakter bilimlerine ilgi duyuyorlar, insanlar arası benzerlikler dikkatlerini çekiyor ve bunu bir açıklamaya bağlayan her türden çalışmaya ilgi duyuyorlar.

İnsanlar Neden Astrolojiye İlgi Duyuyorlar?

– Eskiden beri insanların yüz biçimleriyle, beden şekilleriyle karakterleri arasındaki ilişkiye dair gözlemler yapılmış, hatta bu bilim haline gelmiştir. Hatta psikoloji ilminin kuruluş döneminde beden tipleriyle yatkın olduğu ruhsal hastalıklar arasında ilişki olduğundan söz edilmiştir. Astrolojinin bu sahada sınıflandırma kolaylığı sağlaması birçok kişiye cazip gelmektedir.

– Doğum tarihi bilinen herkesin astrolojik verisine ulaşılabiliyor. İşte bu nedenle kişiler birbirlerini doğru şekilde tanımak için burçlarla sınıflandırmaya çalışabiliyorlar.

– Bunun yanında yine birçok insan kendisini tanımak istemektedir. Bunu öncelikle potansiyellerini tanımak, eksiklerini bilmek ve çözümleyebilmek için istemektedir.

– Karakter özelliklerini tanımak istemenin hiç kuşkusuz başlıca nedenlerinden biri de iş veya özel ilişkilerdeki uyum veya uyumsuzluğun nedenini aramaktır. Bir insan, bir kısım insanlarla daha kolay anlaşırken bir kısım insanla pek ilişkisini yürütememektedir. Pozitif bilim bu gibi durumları açıklamak için davranış meyillerini gruplandırmaktadır. Bunun için çeşitli testler uygulanmaktadır.

– Günümüzde medya organlarında yayınlanan bu psikolojik testleri çözmeye veya çözdürmeye meraklı birçok kişi görürüz. Ancak insanlar testlere bilinçli bir şekilde cevap verdikleri için kendilerini olduklarından başka türlü göstermeleri de mümkün. Bu durumda bu testler objektif bir bilgi vermiyor.

– Bunun yanında insanın kendisine karşı tarafsız olabilmesi zor. Oysa astroloji kişiler hakkında tarafsız bir yargıda bulunma kolaylığı sağlıyor.

– Bunun yanında günümüzde tek tipleştirici bir eğitim hayatından geçirilen, yine tek düze bir iş hayatında sürüklenen insanlar, bu dünyadaki görevinin ne olduğunu anlaması için kendisine rehberlik yapabilecek bir yol gösterici aramaktadır.

Günümüz eğitim sistemi, öğrencileri birçok konuda bilgi ve beceri ile donatırken, en başta kendisini tanıması için yeterince eğitmemektedir. Oysa çoğu insanın asıl ihtiyaç duyduğu bilgi, trigonometri değil, kendi iç çelişkilerinin çıkış noktasıdır.

İşte bu noktada psikolojik astroloji yorumlarının insanlara bir çıkış noktası gösterdiğini düşünebiliriz. En azından niyet olarak, geleceği öğrenmektense kendini tanımanın kişinin hayatına daha fazla değer katabileceğini kabul etmek zor olmasa gerek. Ancak bu ekolün de bazı sıkıntıları var.

{ 1 Comment }

İslam’da Bilginin Kaynakları Nelerdir

1) AKIL: İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliği akıllı bir varlık olmasıdır. Bu sayede insan okuyup öğrenir, doğayı ve çevreyi gözlemler; araştırma ve incelemeler yaparak yeni bilgiler edinir. Aynı şekilde insan; aklıyla iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalı olanı zararlıdan ayırt eder. İradesiyle de bunlar arasında seçim yapar, iyi ya da kötüye yönelir. İslam dini akla büyük bir önem verir. Aklı, doğru bilgi edinmenin kaynaklarından biri olarak görür. Kur’an-ı Kerim’de düşünmeyi, aklı kullanmayı konu alan pek çok ayet yer alır. Örneğin bunlardan birinde, “Allah size böylece ayetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayasınız.” buyrulur.

2) VAHİY: Dinî bir terim olarak ise Yüce Allah tarafından peygamberlere bildirilen emir, yasak, öğüt ve haberlerin tümüne vahiy denir. Yüce Allah, vahiy yoluyla insanları pek çok konuda bilgilendirmiştir. Örneğin bizler Allah’ın varlığını, birliğini ve niteliklerini kutsal kitaplardan öğreniriz. Meleklerin ve cinlerin varlığını, ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, dinî sorumluluklarımızın neler olduğunu da bize bildiren vahiydir. Aynı şekilde vahiy; namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekât vermenin, hacca gitmenin farz olduğunu haber verir. Evren ve evrendeki bütün varlıkların Yüce Allah tarafından yaratıldığını belirtir.

DUYULAR: Beden ve ruh sağlığı yerinde olan her insan, bu duyular vasıtasıyla da bilgi edinir. Örneğin insan görerek varlıkların rengi, şekli ve niceliğini kavrar, işitme duyusu sayesinde başkalarını duyar, onlara cevap verir, sesleri hafızasına kaydeder. Hangi sesin neye ya da kime ait olduğunu bilir. Dokunarak bir nesnenin sert, yumuşak ya da akışkan olup olmadığını anlar. Koklama duyusu sayesinde pek çok varlığı birbirinden ayırt eder. Aynı şekilde tat alma duyusu da özellikle yenilip içilebilen şeyler hakkında insanın bilgi edinmesini sağlar.

{ Add a Comment }