Türkiye Selçukluları aralıklarla Anadolu’ya gelen Türkleri, daha önceki dönemlerde, yapılan savaşlar ve Haçlı Seferleri sonucu boşalan bölgelere yerleştirdiler. Bu durum Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırmıştır, Türkler önce kırsal bölgelere yerleşerek köyler kurmuşlardır. Daha sonraki dönemlerde tahrip edilmiş Şehirleri imar ederek buralara yerleştiler. Cami, medrese, hastane, yol ve köprüler yaparak şehirleri geliştirdiler. Bu şehirlerde din ve mezhep ayırımı yapmadan Süryani, Ekmeni ve Rumlar ile beraber yaşamışlardır,

Selçuklularda halk yaşam şekillerine göre konargöçerler, köylüler ve şehirliler olarak ayrılmıştır. Şehirlileri devlet memurları, tüccarlar, bilim adamları ve ahiler olmak üzere 4 gruba ayrılırdı.