Abdest, mümkün ise farzlarına, sünnetlerine, adabına uygun olarak şöylece alınmalıdır:

– Abdest alınacak yer müsait ise, abdest almak için önce kıbleye dönülür.
– Temiz veya yüksek bir yerde abdest alınmaya gayret gösterilir.
– Abdest almaya niyet edilir.
– İstiâze (eûzü) ve besmele çekilir.
– Bileklere kadar eller, üç defa temiz su ile yıkanır.
– Parmak aralarında kuru bir yer kalmaması için ıslak parmaklar birbirlerine geçirilip hilâllenir.
– Yüzük var ise, alt kısmının da ıslanması için oynatılır.
– Sağ avuç ile ağza üç defa su alınıp her defasında ağız güzelce çalkalanır.
– Ağız ve diş temizliğinin iyice yapılması için, varsa misvâk, yok ise diş fırçası ile dişler temizlenir. Misvâk veya fırçanın bulunmaması halinde sağ elin baş ve şehadet parmakları ile dişler iyice ovulur.
– Sonra yine sağ avuç ile üç defa buruna su çekilir ve her defasında sol el ile sümkürülüp burun, iyice temizlenir.
– Yüzün tamamı üç defa yıkanır ve mümkünse suyun, sakal ve bıyık arasına girmesi sağlanır.
– Önce sağ kol, sonra da sol kol, dirsekler ile beraber üç defa yıkanır.
– Sonra sağ el ıslatılır ve onun iç tarafı ile başın en az dörtte biri meshedilir. Başı meshederken, önden arkaya doğru meshetmek daha uygun olur.
– Islak ellerin küçük veya şehadet parmakları ile kulakların iç kısmı, başparmaklar ile de dış kısmı meshedilir.
– Kalan diğer üç parmağın ıslak dış kısımlan ile de ense meshedilir.
– Önce sağ, sonra da sol ayak, topuklarla beraber üç defa yıkanır ve parmak aralan su ile iyice temizlenir.
– Abdest alırken elbisenin, abdest suyu ile ıslatılmamasına dikkat edilir.
– Kıbleye dönüp bir yudum su alınır.
– Eller ve yüz kurulanırken dua edilir.

İşte bu şekilde ve bu sıraya göre alman abdest, adabına uygun bir abdesttir.