Şam ticaret yolu üzerinde bulunan Hayber’de Yahudiler yaşamaktaydı. Ayrıca, Medine’den çıkarılan Yahudiler de buraya yerleşmişlerdi. Gerek Hayber’in stratejik önemi, gerekse Hayberlilerin zararlı çalışmaları üzerine çıkılan sefer sonucunda, Hayber Kalesi Müslümanların eline geçmiştir.

  • Hayber, İslam tarihinde ilk fetih hareketi sonucu alınan yer özelliğini taşır.
  • Hayber’in alınmasıyla Medine-Şam ticaret yolu Müslümanların kontrolüne geçmiş, bu durum Mekkelileri zarara uğratmıştır.
  • Hayberlilerin yine aynı topraklarda oturmalarına ve bu toprakları kullanmalarına izin verilmiştir. (Mülkiyeti devlete ait topraklarda kiracı konumunda)