Etiket: salih amel

Salih Amel Nedir – Salih Amel Ne Demektir

Salih amel; iyi, güzel, yararlı iş ve davranış anlamına gelir. Dinimize göre kişinin kendisine, ailesine, topluma faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş salih amel olarak değerlendirilir. Salih amel, kapsamı çok geniş bir kavramdır. İslam dininde emredilen namaz, oruç, hac, zekât ve kurban gibi ibadetleri yerine getirmek birer salih ameldir.

Bunun yanı sıra anne ve babaya iyi davranmak, muhtaçlara yardım etmek, büyüklere saygılı olmak, küçüklere sevgiyle yaklaşmak da dinimizde salih amel olarak değerlendirilir. Doğayı ve çevreyi korumak; okul, cami, çeşme, hastane vb. toplum yararına, kalıcı eserler yaptırmak gibi davranışlar da dinimize göre salih ameldir.

{ Add a Comment }

İbadetin Anlamı ve Kapsamı

İslam dinine göre ibadet, Yüce Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanmak amacıyla onun emrettiği davranışları yerine getirmektir. İslamiyet’te ibadetlere büyük bir önem verilir, insanın yaratılış amacının, Yüce Allah’ı tanıyıp ona ibadet etmek olduğu belirtilir. İslam inancına göre ibadet edilmeye layık tek varlık Yüce Allah’tır. Kur’an-ı Kerim, her insanın bunun bilincinde olmasını ve yalnızca Allah’a ibadet etmesini ister. “(Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk (ibadet) ederiz ve yalnız senden medet umanz.” şeklindeki ayetle bu durum açıkça dile getirilir.

Dinimize göre ibadet, kapsamı oldukça geniş bir kavramdır. Ancak Müslümanlar arasında ibadet denildiğinde akla öncelikle namaz, oruç, hac, zekât, sadaka ve kurban gelir. Bunların yanında; anne ve babaya saygı göstermek, muhtaçlara yardım etmek, kimsesizleri korumak da ibadettir. Ayrıca dinimizde; dürüst olmak, temizliğe önem vermek, okuyup ilim öğrenmek, hayvanları sevmek, doğayı ve çevreyi korumak da ibadet olarak değerlendirilir. Çünkü Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de bu gibi güzel davranışları emretmiştir. Mesela bir ayette şöyle buyurmuştur: “… Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma.”

İslam dininde, kişinin kendine ve topluma faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş, salih amel olarak değerlendirilir ve ibadet kabul edilir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan pek çok ayette iman ve salih amel kavramı birlikte zikredilir. Böylece iman eden kişilerin salih amel işlemesi gerektiği vurgulanır. İbadetlerle ilgili bazı kavramları bilmek ibadetleri yerine getirmek ve sınıflandırmak için önemlidir. Bu kavramlar farz, vacip ve sünnettir.

Farz: Yüce Allah tarafından açık ve net olarak emredilmiş, kesinlikle yapılması gereken iş ve davranışlara denir, örneğin namaz kılmak, oruç tutmak farz ibadetlerindendir. Farz, yerine getirme sorumluluğu açısından farzıayın ve farzıkifaye şeklinde ikiye aynlır. Farzıayın, beş vakit namaz, ramazan orucu gibi her bireyin yapması gereken dinî görevlerdir. Farz-ı kifaye ise bazı kişilerin yapmasıyla diğerlerinin sorumluluğu kalkan farz demektir. Cenaze namazı buna bir örnektir.

Vacip: Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması gerekli olan iş ve davranışlara denir. Kurban kesmek, bayram namazı kılmak vacip ibadetlerdendir.

Sünnet: Farz ve cavip ibadetlerin dışında Peygamberimizin genelde yaptığı ve bize de yapmayı önerdiği iş ve davranışlardır. Ramazan ayı dışında oruç tutmak, umre yapmak, beş vakit namazın sünnetlerini kılmak, yemekten önce elleri yıkamak, diş temizliğine dikkat etmek gibi ibadet ve davranışlar sünnettir.

{ Add a Comment }