Saat Dilimi Nedir: Her ülkenin yüzölçümü ve doğu-batı yönündeki genişliği farklıdır. Bu yüzden her meridyen için ayrı bir saat ayarı kullanmak mümkün değildir. Bu durumda ortaya çıkabilecek karışıkları gidermek amacıyla ulusal ortak saat ayarı kavramı ortaya çıkmıştır. Yani ulusal saat kavramı, ülke üzerinden geçmekte olan bir meridyenin saatinin tüm ülke için ortak saat olarak kullanılması anlamına gelir.

Örneğin, 1925 yılına kadar Ayasofya Camisinin üzerinden geçen meridyene göre belirlenen ulusal saat, daha sonra 30° Doğu Boylamında yer alan İzmit’in saatine göre belirlenmiştir. Benzer şekilde ülkelerin değişik saat ayarları kullanmaları problemlere yol açar. Bunu önlemek amacıyla Dünya 15’er derece aralıklarla 24 saat dilimine ayrılmıştır. Saat dilimleri genel olarak kuzey-güney yönünde uzanırlarsa da, ülkelerin siyasi sınırlarına bağlı olarak değişkenlik gösterirler. Bu saat dilimlerine standart saat adı verilir. Bir kaç ülke dışında tüm dünyada bu saat dilimleri kullanılmaktadır. Ortasından 15° Doğu boylamının geçtiği dilim 1. saat dilimini, 30° Doğu boylamının geçtiği dilim 2., 45° Doğu boylamının geçtiği dilim ise 3. saat dilimini oluşturur. Buna göre Türkiye 2. ve 3. saat dilimleri arasında yer alır.

Bilgi Notu: Dünyada her ülke belirlenen dilimlerden birinin saatini kullanmaktadır. Ancak bazı ülkeler çok geniş olduğundan birden çok saat dilimi kullanabilmektedirler. Tarih değiştirme çizgisinin batısında tarih bir gün ileri, doğusunda ise bir gün geridir.