Etiket: ruslar

3. Ahmet Dönemi Osmanlı – Rus İlişkileri

3.Ahmet Dönemi Osmanlı Devletinin Rusya Siyaseti:

18. yüzyıl başlarında Rus Çarı olan I.Petro Rusya’yı bir Avrupa devleti haline getirmiş ve tarihi bir dış politika hedefi tayin etmiştir. Bir taraftan Baltık Denizi‘ne diğer taraftan Akdeniz’e açılmayı hedeflemiştir.

Rusya’nın bu amaçla hareket ederek Lehistan’ın iç işlerine karışması İsveç ile Poltova Savaşı‘na neden oldu. Bu savaşta Rus Çarı I. Petro‘ya mağlup olan İsveç Kralı Demirbaş Şarl, Osmanlı topraklarına sığınınca Ruslar da İsveç kralını takip bahanesiyle Osmanlı topraklarına girmiş ve zarar vermişlerdir.

Bunun üzerine Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş açmıştır. 1711 yılında yapılan Prut Savaşı‘nda Osmanlı Devleti galip gelmiştir. Baltacı Mehmet Paşa, Rus ordusunu Prut bataklığında yok etme imkânı yakalamasına rağmen Yeniçerilere güvenmediğinden Rusların teklif ettiği antlaşmayı kabul etmiştir.

1711 Purut Antlaşması

  • Azak kalesi ve çevresi Osmanlı’ya verilecek,
  • Ruslar İstanbul’da elçi bulundurmayacak,
  • Rusya Lehistan’ın iç işlerine karışmayacak,
  • Demirbaş Şarl ülkesine dönebilecek.

Karadeniz yeniden Ruslara kapatılmış ve Türk gölü haline gelmiştir. İstanbul Antlaşması‘yla kaybedilen yerler ve haklar geri alınınca, Osmanlı Devleti‘nde Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerlerin de geri alınabileceği ümidi doğmuştur.

{ Add a Comment }

İstanbul Antlaşması (1700)

Rus delegeler imza yetkisi olmadıklarını ileri sürüp Karlofça Antlaşması’nı imzalamamışlardır.  Bu yüzden Bunun üzerine bir yıl sonra Ruslarla Karlofça Antlaşması’nın yerine İstanbul Antlaşması (1700) imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre;

İstanbul Antlaşması’nın Maddeleri:

  • Kırım’daki Azak Kalesi Ruslara bırakılmıştır.
  • Ruslar’ın Kudüs’ü serbestçe ziyaret etmelerine izin verilmiştir.
  • Ruslar’ın İstanbul’da elçi bulundurmalarına izin verilmiştir.
  • Ruslar bu antlaşmayla, Karadeniz’e çıkma ve Osmanlı Devleti’nin politikalarını yakından izleme fırsatını yakalamışlardır.

İstanbul Antlaşması Önemi:

Ruslar, Azak Kalesi’ni alarak Karadeniz’e inme politikasındaki ilk adımı atmıştır. Ayrıca Ortodoks mezhebine bağlı olan Rusya İstanbul’da elçi bulundurarak Ortodokslar üzerinde etkili olmak ve Osmanlı Devleti’ni yakından takip etmek imkânı elde etmiştir.

{ Add a Comment }