Bilginin kaynağında aklın bulunduğunu savunan yaklaşıma, felsefede rasyonalizm adı verilir. Rasyonalizmin temel savı, aklın kâinatla ilgili bazı doğruları kesin bir şekilde bilme gücüne sahip olduğudur. Akıl hadiseler ve nesneler arası ilişkiler oluşturan ve bunlardan soyutlamayla kavramlar yaratan yetidir. Aynı zamanda zihnin doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü ayırabilme yetisidir. Bu bilme ile birlikte doğruyu arama yetisi, doğuştan gelir.

Rasyonalist filozoflar, bilginin mükemmel örneği olarak matematiği kabul ederler. Onlara göre matematik en genel bilgileri verir. Nasıl matematikçiler bir iki aksiyoma dayanarak ve sadece akıl ve mantıklarını kullanarak matematik bilimini ortaya çıkarmışlar ve geliştirmişlerse, filozoflar da aynı yöntemlerle evrenle ilgili tüm gerçekleri bilebilirler. Buna göre rasyonalizm, bilginin akıl ve onun bir işlevi olan düşünme gücü ile oluştuğunu kabul eden, doğru bilginin ölçütünü duyular da değil, akılda bulan bir öğretidir.

Rasyonalizm’in Başlıca Temsilcileri:

Bu yaklaşım içinde yer alan filozoflar arasında Sokrates, Platon, Aristoteles, Farabi, Descartes ve Hegel gibi filozoflar sayılabilir.