Piri Reis haritası nasıl çizilmiştir sorusu bugün bile açıklanamayan sorular arasında yerini alır. Dönemin koşulları ve var olan imkânlar düşünüldüğünde bu haritanın oluşturulması olanaksız gibi görülmektedir. Piri Reis’ in haritasının bulunması ile birlikte dünya şaşkınlığını gizleyememişlerdir. Özellikle haritada o dönem henüz keşfedilmemiş Amerika’ nın yer alması ve görüntülerin çok net olması bugün bile hayret uyandıran bir durumdur.

Piri Reis

Piri Reis hayata Gelibolu’ da gözlerini açmış bir denizcidir. Amcası ünlü denizci olan Piri Reis çocukluğundan beri amcası ile deniz yolculuklarına çıkmıştır. Hatta haritanın içerisindeki tüm yerlerin o dönemlerde de Piri Reis tarafından gidildiği rivayet edilir.

Küçük yaşından itibaren amcası ile deniz yolculuklarına giden Piri Reis, oldukça iyi coğrafya ve denizcilik bilgisine sahip olmuştur. Bu nedenle de daha çok küçük yaşta pek çok denizciden daha fazla bilgi ve donanıma sahiptir.

Piri Reis amcasını kaybettikten sonra kendisi denizlerde açılmaya başlar. Bu sırada da bir dünya haritası çizmeye karar verir. Gezdiği yerlerdeki çizimleri sayesinde bugün bile geçerliliğini koruyan bir harita tasarlar.

Piri Reis Haritası

Piri Reis haritası nerede sorusu ilk akla gelen sorudur. Şu an Topkapı Sarayı’ ndadır. Harita incelendiğinde dünya üzerinden pek çok hayret uyandıran yorumlar da gelmiştir. Ruslar bu haritayı incelediklerinde oldukça büyük şaşkınlık yaşamışlardır. Çünkü Rus yetkililerden yapılan açıklamalara göre haritadaki tüm görüntüler son derece nettir. Bu netlik neredeyse uzay görüntüleri kadardır. Bu durumun açıklamasının oldukça zor olduğunu anlatmışlardır.

Tüm dünyanın yaşadığı asıl şaşkınlık ise Piri Reis’ in haritasında Amerika’ nın bulunmasıdır. Kristof Kolomb’ dan çok önce yaşamış olan Piri Reis’ in haritasında Amerika’ nın bulunması; aslında Amerika’ nın Kolomb’ dan önce de bilindiğini ortaya çıkarmıştır.

Piri Reis Haritasının Bulunuşu

Piri Reis haritasının bulunuşu son derece tesadüfü bir şekilde olmuştur. Çünkü harita Topkapı Sarayı’ nın müzeye dönüştürülmesi sırasında bulunmuştur. 1929 yılında Topkapı Sarayı’ nın müzeye dönüştürülmesi kararı alınmıştır. Bu karar sonrasında saraydaki eşyalar kayda alınmaya başlanmıştır. Bu sırada da şans eseri harita bulunmuştur.